KD eduskuntaryhmä: Jokaisen organisaation tulee omilla toimillaan pyrkiä hidastamaan koronan leviämistä – Eduskuntaryhmä muuttaa myös omaa toimintaansa

11.3.2020 klo 14:18 Uutiset

Eduskunta päätti tiistaina 10.3. lopettaa vierasryhmien opastukset ja kansalaisinfotilaisuudet. Eduskunta on myös ryhtynyt muihin toimiin ja tehostanut sisäistä tiedotusta aiheeseen liittyen. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tänään linjannut näiden toimien lisäksi omia toimenpiteitä, joilla ryhmä omalta osaltaan pyrkii jarruttamaan koronavirusepidemian leviämistä. KD eduskuntaryhmä suosittelee muitakin organisaatioita ottamaan käyttöön omaan toimintaan sopivia toimia tartuntariskin vähentämiseksi.

KD eduskuntaryhmä on tästä päivästä lähtien mm. perunut tapaamisia ulkopuolisten tahojen kanssa ja rajaa jatkossa vieraiden vastaanottamista eduskunnassa. Viikoittaisten ryhmäkokousten osallistujamäärää rajoitetaan ja kokouksiin osallistuu jatkossa kansanedustajien lisäksi vain osa ryhmän työntekijöistä. Eduskuntaryhmä suosittelee myös etätyön tekemistä ryhmäkanslian työntekijöille niiltä osin kuin se on mahdollista toiminnan kannalta.

– Tässä tilanteessa on tärkeää kaikkien yhteisöiden tehdä rajauksia, joilla voidaan vähentää mahdollista tartuntariskiä, jotta koronavirusepidemian tuloa voitaisiin jarruttaa. Näin pystytään paremmin turvaamaan terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys mahdollisen epidemian oloissa. Koronavirustalkoiden tavoitteena on erityisesti suojata heikoimpia ja iäkkäitä lähimmäisiämme, painottaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.