KD eduskuntaryhmä: Poliittiset ideologiat eivät saa jyrätä järkeviä sote-ratkaisuja

27.8.2020 klo 11:41 Uutiset

Marinin hallitus esittää sotemallia, jossa on 21 sote-maakuntaa sekä Helsinki. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy ehdotuksessa perustettavien sote-maakuntien harteille. Kovaa vauhtia velkaantuvalla ja ikääntyvällä Suomella on suuri ongelma, sillä yhteiskuntamme rahat eivät pian riitä tärkeimpiin sote-palveluihin. Epäonnistumisten jälkeen soteuudistus pitää saada tehtyä tällä eduskuntakaudella.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä, että uudistuksessa panostetaan peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, jotta ne ovat lähellä ja nopeasti saatavilla. Tavoitellut säästöt on mahdollista aikaansaada siirtämällä voimakkaasti painopistettä ennaltaehkäisyyn ja varhaisessa vaiheessa annettavaan apuun. Näin voidaan vähentää tarvetta kalliisiin erikoispalveluihin ja turvataan palvelujen riittävyys myös jatkossa.

KD eduskuntaryhmä muistuttaa kesäkokouksen kannanotossa, että viime hallituskauden sote-malliin sisältyi iso määrä ongelmakohtia. Nyt esitetty malli on yksinkertaistetumpi, mutta tarvittavien lakiuudistusten määrä ja aikataulupaineet ovat suuret. Ratkaisematta on edelleen monia ongelmia, jotka liittyvät muun muassa Keskustalle tärkeään maakuntamalliin. Suuri osa kaavailluista sote-maakunnista on liian pieniä vastaamaan tehokkaasti ikääntyvän ja harvenevan väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Mahdollinen maakuntavero tasausjärjestelmineen olisi kaikkea muuta kuin yksinkertainen.

Marinin hallitus näyttää karsastavan yksityisiä palveluita, minkä vuoksi myös Kela-korvauksista halutaan luopua. Esityksessä on havaittavissa kriittistä suhtautumista myös julkisomisteiseen yhtiömuotoiseen toimintaan. Suomessa julkinen terveydenhuolto ei kuitenkaan selviä ilman järkevää ja tasapainoista kumppanuutta yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Kela-korvausjärjestelmän romuttaminen merkitsee sitä, että kansalaisten lääkäripalveluiden äärelle pääseminen vaikeutuu. Esimerkiksi gynekologipalvelut haetaan pääosin yksityissektorilta. Etenkin pienituloisimpien ihmisten kannalta Kela-korvaukset ovat olleet todella tärkeitä. Samoin hyvien hoito- ja hoitoonpääsytulosten vuoksi sekä kustannusten hallitsemiseksi julkisomisteinen, maakuntarajat ylittävä yhtiömuotoinen toiminta on turvattava jatkossakin.

KD eduskuntaryhmä toivoo, etteivät vahvat puoluepoliittiset tavoitteet jyrää jälleen järkeviä ratkaisuvaihtoehtoja. Sote-uudistus on saatava vihdoin maaliin järkevän ja realistisen mallin myötä.