Aluevaalit 2022

Ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen, jonka myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

”Haluan kannustaa mahdollisimman monia kd-kuntapäättäjiä ehdolle: kun oman kunnan keskeinen toiminto, sosiaali- ja terveystoimi, siirtyy aluetasolle päätettäväksi, on kunnallisille päättäjille luontevaa pyrkiä siihen vaikuttamaan.”  

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah puoluekokouspuheessaan 27.8.2021

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja.

Hyvinvointialueet, jotka ovat myös alueen vaalipiirejä: vaalit.fi/hyvinvointialueet

Aluevaaleista tarkemmin tietoa: vaalit.fi/aluevaalit

SELKOA SOTESTA – eväät aluevaaleihin koulutuksen näkee: täältä

Kannattaa tutustua näihin esityksiin:

Soteuudistuksen ABC_Kari Hakari_17 8 2021 esitys

Hyvinvointialueiden rahoitus_Tanja Rantanen_ esitys 21 8 2021

Pelastustoimen uudistus_Tiina Snellman_17 8 2021 esitys

 

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (eli millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16

 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun ja ehdokasnumerot arvotaan: 23.12.2021

 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022

  ja ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022

 • aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022

 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022

Kun ehdokas/ehdokkaaksi haluava on täyttänyt KD:n sähköisen ehdokaslomakkeen: vaalit.kd.fi/2022/hakemus, ehdokas saa omaan sähköpostiinsa viestin, missä olevalla linkillä pääsee täydentämään omaa hakemustaan. (Järjestelmän lähettämä viesti voi mennä esim. roskapostilaatikkoon.)

Valokuvaksi laitetaan vain lopullinen valokuva, mikä tulee mm. katujen varsilla oleviin julisteisiin. (Mitään väliaikaista kuvaa ei saa laittaa.) Valokuvausohjeet: Aluevaalit2022_Valokuvausohje

Jokaisen ehdokkaan ja ehdokkaaksi haluavan pitää täyttää sähköinen lomake, koska niiden kautta tehdään mm. kaikki vaalijulisteet sekä netin valtakunnallinen ehdokasgalleria.

Sähköisen lomakkeen lisäksi jokaisen ehdokkaan pitää täyttää PAPERINEN ehdokassuostumuslomake, mihin tulee ehdokkaan alkuperäinen allekirjoitus. KD:n piirijärjestön valitsema vaaliasiamies toimittaa paperilomakkeet viimeistään 14.12. klo 16.00 mennessä oman alueen aluevaalilautakunnalle.

pdf: Aluevaalit2022_ehdokassuostumuslomake

word:Aluevaalit2022_ehdokassuostumuslomake

på svenska: pdf: Välfärdvalsområdesval2022_ kandidatförsäkran

och word: Välfärdvalsområdesval2022_ kandidatförsäkran

Aluevaaleissa ehdokkaat asettaa KD:n piirijärjestöt. Ehdokaita voivat esittää mm. paikallisosastot ja erityisjärjestöt. Piirien yhteystiedot: www.kd.fi/yhteystiedot/jasenyhdistykset/piirijarjestot

Lisätietoja:

puoluesihteeri Asmo Maanselkä
asmo.maanselka @ kd.fi, puh. 044 511 2236

järjestöpäällikkö Mikko Rekimies
mikko.rekimies @ kd.fi, puh. 044 552 5030