Lokalavdelningar fungerar

Kristdemokraternas svenska lokalavdelningar

Karleby svenska lokalavdelning:

Kronoby lokalavdelning:

Jakobstads lokalavdelning:

Pedersöre lokalavdelning:

Larsmo lokalavdelning:

Nykarleby lokalavdelning:

Korsholm lokalavdelning:

Vasa lokalavdelning:

Malax lokalavdelning:

Närpes-Kristinestad lokalavdelning:

 ST Karins:

Genast efter höstmötet bör ordförande eller sekreteraren fylla i vilka personval som gjorts på lokalavdelningar och skicka KDS sekreterare [email protected] om personvalen.

Guide för lokalavdelningar_2020

Verksamhetskalender

Föredragningslista möteskallelse 2018

Verksamhetsplan lokalavdelningens_år 2019

Lokalavdelningarnas stadgar

Kretsens stadgar_2020_PRH

Etiska anvisningar_svenska