Tapio Puolimatka

 • Tapio Puolimatka 27

  Emeritusprofessori

  Jyväskylä

  Olen kasvatuksen teorian ja tradition emeritusprofessori ja käytännöllisen filosofian dosentti. Olen jäsen Jyväskylän kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja tarkastuslautakunnassa.

  Vaaliteesini: EU:n kehityssuunta on palautettava kohti löyhempää sopimusperusteista itsenäisten valtioiden yhteisöä. EU:n budjetti tulisi pienentää alle 0,5 %:iin euroalueen bruttokansantuotteesta. Pienten maiden aliedustus EU:n virkakunnassa on korjattava. Kehitys kohti tulonsiirtounionia on pysäytettävä. On torjuttava EU:n yhteiset velat, uudet tukipaketit ja verotusoikeus. Jokaisen eurovaltion on huolehdittava talousvastuistaan itse. EU:n byrokratiaa ja säätelyä on lievennettävä. Digitaalisen euron käyttöönotto on torjuttava ja käteisen käyttö maksuvälineenä turvattava. Toimivia teknologioita kuten polttomoottoreita ei tule kieltää. Turvapaikanhakijoiden automaattinen jakomenetelmä on torjuttava. Energiaomavaraisuus on turvattava. Elinvoimainen maaseutu on turvallisuustekijä.

  Kotisivut  |  Facebook  |  X  |  Blogi

  Tue kampanjaani täällä!

  Kuva median käyttöön