Rauhala: Lukiolaisen tulisi voida asua kotona

18.2.2015 klo 16:43 Uutiset

Kristillisdemokraateille on hallituksessa ollut tärkeää yrittää turvata koulutuksen alueellinen saatavuus ja saavutettavuus.

– Koulumatkat eivät saa kasvaa niin suuriksi, että käytännössä ainoa mahdollisuus on muuttaa pois kotoa 16-vuotiaana. Kaikki nuoret eivät ole tähän valmiita, ja vaikka olisivatkin, kaikilla perheillä ei ole tähän varaa, totesi kansanedustaja Leena Rauhala Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa koulutusta koskevassa välikysymyskeskustelussa.

– Koulujen hallintoa on jo kevennetty, joten kouluverkon karsimista kustannusten säästämiseksi tulee jatkossa entistä tarkemmin harkita.

– Kunnissa tulisi olla käytössä sellaisia välineitä vertailujen tekemiseen, että eri kouluverkkovaihtoehtojen kustannukset voidaan laskea. Tällöin voitaisiin ottaa paremmin huomioon esimerkiksi kasvavien koulumatkojen kustannukset ja niiden jakautuminen, Rauhala totesi.

Järjestämislupaharkinnassa tulee arvioida koulutustarjontaa alueellisen kattavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Uudistuvassa rahoituslainsäädännössä haja-asutusalueiden lukiokoulutuksen järjestäjien rahoitusta korotetaan ns. syrjäisyyskertoimella. Ammattikouluissa toimintaa tulee kyetä tehostamaan suunnitellulla tavalla opintoaikoja lyhentämällä ja läpivirtaamaa nopeuttamalla, muutoin jo päätetyt säästöt johtavat merkittäviin opiskelijamäärien vähennyksiin.

– Keskusta oli pääministeripuolue, kun peruskoulujen määrä vuosina 2007-2011 väheni 3400:sta 2900:an ja kaikkien oppilaitosten määrä vähentyi viidessä vuodessa 15 prosenttia. Jos Keskusta on mukana seuraavassa hallituksessa ja aikoo toteuttaa lupaamansa kahden miljardin säästöohjelman, sen on pakko etsiä nyt esitettyjen kaltaisia toimia, joilla pyritään turvaamaan opetuksen korkea taso ja saatavuus, Rauhala muistutti.

Kristillisdemokraatit eivät kannata tutkimukseen osoitettujen voimavarojen pienentämistä. Päinvastoin elinkeinoelämää ja varsinkin pk-yrityksiä palvelevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa on lisättävä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

– On tärkeää kehittää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista ja oppilaiden kohtaamista erilaisissa vuorovaikutteisissa opetusmuodoissa. Myös digitalisaatio mahdollistaisi joillain aloilla laadun parantamisen.