KD-ryhmä huolissaan säästöjen kohdentumisesta heikommassa asemassa oleviin

2.6.2015 klo 13:40 Uutiset

Kristillisdemokraatit voivat tukea Sipilän hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita.
– Kuitenkin ohjelmaan sisältyy ratkaisuja, jotka huolestuttavat meitä, totesi puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen pitämässään KD:n ryhmäpuheenvuorossa hallitusohjelmatiedonannosta.
– Kiitämme hallitusta yrittäjäverotuksen keventämisehdotuksesta ja bioenergiaa edistävistä linjauksista. Suhtaudumme myönteisesti ponnisteluihin saada työmarkkinajärjestöt neuvottelemaan uudestaan yhteiskuntasopimuksesta. On kuitenkin epäjohdonmukaista, että lapsilisien mittava, 120 milj euron leikkaus on sisällytetty sopimukseen sidottuun, ehdolliseen säästölistaan. Lapsilisästä päättäminen ei kuulu työmarkkinapöytään.

Räsänen muistutti, että viime kaudella kaikki eduskuntapuolueet olivat yksimielisiä, että lapsilisäleikkausten kohdalla kipuraja tuli vastaan.
– Myönteinen perhe- ja väestöpolitiikka on merkittävin investointi tulevaisuuteen.  Iloitsemme perheministerin nimikkeestä, mutta hallituksen perhepolitiikan sisältö näyttäytyy lapsiperheiden asumiskulujen kasvuna, päivähoitomaksujen nostona, päivähoidon ja koulujen ryhmäkokojen kasvuna sekä vanhempainetuuksien ja lapsilisien leikkauksina.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on huolestunut leikkausten kohdentumisesta heikommassa asemassa oleviin kansalaisiin.
– Kovimmat iskut joutuvat ottamaan vastaan pienituloiset eläkeläiset ja lapsiperheet sekä paljon sairastavat ja työttömät. Terveydenhoidon maksut ja lääkekulut kasvavat sadoilla miljoonilla euroilla. Hallitus aikoo vähentää hoitavien käsien määrää, kun henkilöstömitoitusta ehdotetaan nykyisestäkin heikennettäväksi.

Puolustusmäärärahoja nostetaan parlamentaarisen ryhmän ehdotuksen mukaisesti, mutta näin ei toimittu sisäisen turvallisuuden määrärahojen osalta.
– Hallitus ehdottaa vain 50 miljoonaa näihin määrärahoihin, minkä ohella on luvassa toimintamenosäästöjä kaikille hallinnonaloille. Tämä tarkoittaa jopa 450 poliisin vähenemää vuoteen 2019 mennessä ja vastaavaa henkilöstön supistumista rajavartiolaitoksessa, tullissa ja oikeuslaitoksessa, Räsänen ihmetteli.

Räsänen ehdotti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa: ”Pääministeri Sipilän hallitusohjelma sisältää kannatettavia esityksiä talouden tasapainottamiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi. Ohjelmassa ei kuitenkaan riittävällä tavalla huolehdita sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja heikommassa asemassa olevien väestöryhmien sekä lapsiperheiden ja ikäihmisten asemasta.”

Lue koko puhe tästä