Laukkanen ja Tanus: Ruoka- ja vaatehävikin vähentäminen välttämätöntä

12.6.2015 klo 15:08 Uutiset

KD:n kansanedustajat Antero Laukkanen ja Sari Tanus jättivät tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen hallituksen toimenpiteistä ruoka- ja vaatehävikin vähentämiseksi sekä hävikin jakelun edistämiseksi.

Suomalaisessa ruokaketjussa on arvioitu heitettävän ruokaa hukkaan vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa, mikä tarkoittaa, että kaikesta syömäkelpoisesta ruuasta heitetään pois jopa 10–15 prosenttia. Ruokahävikin ohella myös kauppojen sekä yksityistalouksien yhteydessä syntyvä vaatehävikki on asia, johon tulee puuttua. Ruoka- ja vaatehävikin syntyminen aiheuttaa niin taloudellisesti kuin ekologisesti negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Ranskassa hallitus on esittänyt osana laajempaa energia ja ympäristölakia lakia, jossa yli 400 neliömetrin kokoisten supermarkettien tulisi sitoutua sopimukseen, jonka nojalla ne lahjoittavat myymättömän, mutta syömäkelpoisen, ruuan hyväntekeväisyyteen, eläinten ruuaksi tai maatalouskompostiksi sanktioiden uhalla.

Ruoka- ja vaatehävikin vähentämiseen liittyy tiiviisti ylijäämän jakelun organisoiminen ja kehittäminen. Samaan aikaan kun ruoka- ja vaatehävikin määrä kasvaa, ovat ruoka- ja vaateavun tarpeessa olevien ihmisten joukko lisääntynyt myös Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Eettisesti tilanne on kestämätön. Erityisesti kolmannen sektorin toimesta on saatu sekä ruoka- että vaatejakelusta Suomessakin hyviä ja toimivia esimerkkejä, jotka tulisi saada laajempaan ja järjestelmälliseen käyttöön koko maassa. Väärinkäytösten estämiseksi olisi tärkeätä, että kanavointi ohjattaisiin vastuullisille ja riittävän toimintavalmiuden omaaville toimijoille.