KD Nuorten aloite pakolaiskriisistä hyväksyttiin EPP:n nuorisojärjestössä

27.9.2015 klo 20:31 Uutiset

1,6 miljoonan jäsenen YouthEPP-järjestössä kannatettiin KD Nuorten aloitetta yksimielisesti.

Euroopan kansanpuolueen (EPP) nuorisojärjestö YouthEPP on hyväksynyt lauantaina 26.9. kokouksessaan Brysselissä KD Nuorten esittämän aloitteen Euroopan pakolaiskriisistä. Aloite lähetetään Euroopan komissiolle.

Aloitteessa korostetaan, että Euroopalla on velvollisuus auttaa hädässä olevia ihmisiä. Vuonna 2012 noin 500 siirtolaista ja pakolaista kuoli matkustaessaan Välimeren kautta Eurooppaan. Laajojen pelastusoperaatioiden alkamisen jälkeen, tämän vuoden elokuuhun mennessä kuolleiden määrä on noussut jo yli 3000:een.

Aloitteessa vaaditaan Euroopan komissiolta ja Euroopan Unionilta, että he aloittavat neuvottelut Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa vastaanottokeskusten perustamisesta Pohjois-Afrikkaan. Välimereltä pelastetut siirtolaiset ja turvapaikanhakijat tulisi jatkossa toimittaa merihädästä pelastamisen jälkeen Pohjois-Afrikan vastaanottokeskuksiin, jossa turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin. Siirto Eurooppaan tapahtuisi vasta myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Ehdotuksen uskotaan pelastavan monien siirtolaisten ja pakolaisten hengen, kun houkutus hakeutua Eurooppaan vaarallisia reittejä Välimerta pitkin laskisi. Euroopassa jätetyistä turvapaikkahakemuksista noin kaksi kolmasosaa hylätään – siksi laittomien siirtolaisten nopea palauttaminen nähdään tärkeänä.

Aloitteessa vaaditaan myös Euroopan Unionin ja Schengen-alueen ulkorajojen vahvistamista erityisesti Balkanilla sekä Välimerellä. Pakolaiskriisin ratkaisemisessa tarvitaan yhtenäisempää eurooppalaista linjaa.

KD Nuoret valmisteli aloitteen yhdessä Itävallan kansanpuolueen nuorisojärjestön kanssa. YouthEPP:n kokoukseen Brysselissä KD Nuorten edustajana osallistui nuorisojärjestön hallituksen jäsen Juha Richter.

Euroopan Unionin on korkea aika ottaa määrätietoisesti käyttöön keinoja, jotka auttavat pakolaiskriisin ratkaisussa. Nyt suurimmassa hädässä olevat jäävät liian usein ilman riittävää apua. Meidän on vietävä enemmän apua suoraan kriisimaihin, jotta niistä hyötyvät tasa-arvoisesti mahdollisimman monet, myös lapset ja ikäihmiset”, Richter vetoaa.

Euroopan parlamentin suurimman ryhmän EPP:n nuorisojärjestö YouthEPP:llä on 1,6 miljoonaa jäsentä ympäri Eurooppaa. Suomesta järjestöön kuuluvat KD Nuorten lisäksi Kokoomusnuoret.
Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja
050 595 8819
[email protected]