KD puoluehallitus: Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan leikkauksen sijaan tarjottava palkkatukea

24.10.2015 klo 10:51 Kannanotot

Kristillisdemokraatit esittävät, että hallituksen kaavaileman ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämisen vaihtoehtona tarjottaisiin mahdollisuutta käyttää viimeiset 100 päivää palkkatukeen. Näin työttömyysetuus otettaisiin aktiivikäyttöön.

Sipilän hallitus on sopinut, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennetään sadalla päivällä 500:sta 400:aan päivään vuoden 2017 alusta alkaen. Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiosidonnaisen kesto lyhenisi 400:sta 300:aan päivään, vain yli 58-vuotiailla se säilyisi 500 päivässä.  Keväällä eduskuntaan tulossa oleva hallituksen esitys on herättänyt suurta vastustusta.

Mahdollisuudessa työllistyä on suuria alueellisia eroja. Ansiosidonnaisen lyhentäminen ei toimi työllistymisen kannusteena vaikeilla työttömyysalueilla. Sen sijaan mahdollisuus 100 viimeisen ansiosidonnaisen päivän käyttäminen palkkatukeen helpottaisi työttömän työllistymistä myös ansiosidonnaisen työttömyysrahakauden tullessa päätökseen. Tämä vähentäisi myös kuntien maksettavaksi tulevia sakkomaksuja, jos ne eivät työllistä tai osoita koulutus- tai harjoittelupaikkaa pitkäaikaistyöttömälle.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus muistuttaa palkkatuki- ja starttirahojen riittämättömyydestä monilla alueilla. Jos ansiosidonnaisen tuen määräraha viimeisten 100 päivän osalta seuraisi leikkauksen sijasta työntönä, määräraha voitaisiin maksaa hänet työllistävälle työnantajalle palkkatukena tai starttirahana oman yritystoiminnan aloittamiseen.

Työttömyysturvan aktiivikäyttöä on jo kokeiltu pienessä mittakaavassa. Järjestelmä kuitenkin purettiin ja sitä koskevat säädökset kumottiin tämän vuoden alussa. Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pohtivat uudelleen työttömyysturvan aktiivikäyttöä.