Östman: Hallituksen tulisi tehdä päätöksistään etukäteen kunnolliset vaikutusarvioinnit

25.11.2015 klo 15:10 Puheet

– Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus on herkällä korvalla kuunnellut meitä ja muuttanut useita esiin nostamiamme ongelmallisia kohtia omassa esityksessään, totesi Peter Östman esitellessään KD:n eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia eduskunnalle. Hän toivoi, että hallitus jatkossa harkitsee päätöksiään tarkemmin ja tekee niistä etukäteen kunnolliset vaikutusarvioinnit.

– Hallituksen aikaisempi päätös poistaa eläkeläisten asumistuki oli huono koska se olisi asettanut tuhannet pienituloiset eläkeläiset kestämättömään tilanteeseen. Olemme tyytyväisiä, että hallitus kuunteli kristillisdemokraatteja ja eläkeläisiä peruessaan tämän päätöksen. Vielä tyytyväisempiä olisimme, jos hallitus peruisi asumismenojen enimmäismäärän jäädyttämisen ensi vuodelle ja toisi selkeästi esiin kaikki asumistukeen liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset, Östman sanoi.

– Lääkekorvauksen osalta kannatamme hallituksen esittämää rakenteellista uudistusta, jossa otetaan käyttöön alkuomavastuu ja samalla lääkkeiden peruskorvausta korotetaan. Emme kuitenkaan leikkaisi lääkekorvauksen määrärahoja vaan kohdistaisimme tuen uudelleen. KD esittää, että alkuomavastuun kautta vapautuvat varat kohdennetaan lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen.

****

Lähetekeskustelu vaihtoehtobudjeteista
KD:n ryhmäpuheenvuoro Peter Östman
25.11.2015

Arvoisa puhemies,

Ennen eduskuntavaaleja suomalaiset ymmärsivät, että tulevalla vaalikaudella pitää tehdä kovia ratkaisuja. Meidän pitää kääntää kehityksen suunta niin kasvavan valtionvelan kuin menetetyn kilpailukyvyn suhteen. Enemmistö eduskuntapuolueista oli vaalikeskusteluissa samaa mieltä siitä, että Suomen talous pitää saada kuntoon.

Kristillisdemokraatit olivat viime kaudella hallituksessa tekemässä vaikeita päätöksiä. Näimme kuinka vaikeaa monipuoluehallituksessa on löytää poliittista yksimielisyyttä. Keskityimme vaaliohjelmassamme talous- ja rakenneuudistuksiin. Tässä valossa ei olisi uskottavaa, että me nyt, muutama kuukautta myöhemmin, kääntäisimme takkimme. Meillä on yhä samat talouspoliittiset tavoitteet. Siksi on luonnollista, että kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti poikkeaa vähiten hallituksen esityksestä määrällisesti, mutta ei laadullisesti.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti on hallituksen esitykseen verrattuna sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja samalla siinä on vahvoja talouskasvua tukevia esityksiä. Esityksessämme olemme huomioineet eläkeläiset, sairaat, lapsiperheet, opiskelijat, pienyrittäjät ja monet muut ryhmät.

Eduskuntaryhmämme julkaisi oman vaihtoehtobudjettinsa ensimmäisenä jo lokakuun lopulla. Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus on herkällä korvalla kuunnellut meitä ja muuttanut useita esiin nostamiamme ongelmallisia kohtia omassa esityksessään. Kristillisdemokraatit toivovat, että hallitus jatkossa harkitsee päätöksiään tarkemmin ja tekee niistä etukäteen kunnolliset vaikutusarvioinnit.

Hallituksen aikaisempi päätös poistaa eläkeläisten asumistuki oli huono koska se olisi asettanut tuhannet pienituloiset eläkeläiset kestämättömään tilanteeseen. Olemme tyytyväisiä, että hallitus kuunteli kristillisdemokraatteja ja eläkeläisiä peruessaan tämän päätöksen. Vielä tyytyväisempiä olisimme, jos hallitus peruisi asumismenojen enimmäismäärän jäädyttämisen ensi vuodelle ja toisi selkeästi esiin kaikki asumistukeen liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset.

Vaihtoehtobudjetistamme löytyy asumistuen lisäksi myös takuueläkkeen suurempi korotus sekä lääkekorvauksen leikkauksen peruminen. Lääkekorvauksen osalta kannatamme hallituksen esittämää rakenteellista uudistusta, jossa otetaan käyttöön alkuomavastuu ja samalla lääkkeiden peruskorvausta korotetaan. Emme kuitenkaan leikkaisi lääkekorvauksen määrärahoja vaan kohdistaisimme tuen uudelleen. KD esittää, että alkuomavastuun kautta vapautuvat varat kohdennetaan lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen. Tämä parantaisi lääkkeitä tarvitsevan iäkkäämmän väestön tilannetta.

Yksi hallituksen huonoimmista esityksistä on ruokavaliokorvauksen poistaminen. Keliakia on vakava perinnöllinen sairaus, jonka ainoana hoitona on elinikäinen gluteeniton erityisruokavalio. Ruokavalio on keliaakikon lääke. KD esittää, että erityisruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia korvataan keliaakikoille jatkossakin.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraatit on perhepuolue. Tämä näkyy vahvasti vaihtoehtobudjetissamme. Se mitä lapsilta ja nuorilta tänään säästämme, joudumme maksamaan moninkertaisena takaisin kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä. Siksi kyseenalaistemme miksi hallitus on päättänyt kohdistaa suuren osan säästötoimistaan päivähoitoon, varhaiskasvatukseen, peruskouluihin ja korkeakouluihin. Esitämme vaihtoehtobudjetissamme hallitusta enemmän määrärahoja päivähoidon ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen, korkeakouluille, etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajoihin ja oppisopimuskoulutukseen.

Työllisyyden hoito ja yrittäjyyden tukeminen on vahva teema vaihtoehdossamme. Esitämme lisämäärärahoja palkkatukeen ja starttirahoihin. Esitämme, että henkilöyrityksille myönnettäisiin 5 prosentin yrittäjävähennys. Tämä muuttaisi henkilöyrittäjien verotusta oikeudenmukaisemmaksi suhteessa palkansaajiin ja osakeyhtiöihin. Lakialoitteemme mukainen uudistus kannustaisi yrittäjyyteen ja toimeliaisuuteen.

Panostaisimme hallitusta enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Hallituksen ohjauksessa tapahtuvan tutkimuksen sijaan haluamme panostaa sellaiseen tutkimukseen, jossa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa luodaan uutta kasvua. Siksi siirtäisimme määrärahoja valtioneuvoston tutkimusrahoista niille tahoille, jotka hoitavat tutkimusta ja kehitystä parhaiten, eli korkeakouluille, Tekesille ja VTT:lle. Tätä kautta saisimme lisää patentteja, yrityksiä ja työllisyyttä.

Harmaan talouden torjunta on yhteiskunnalle tärkeää työtä monella eri tavalla. Verotulojen kasvattamisen lisäksi sillä parannetaan rehellisesti toimivien suomalaisten yritysten kilpailuasemaa ja toimintamahdollisuuksia. Olemme iloisia siitä, että hallitus on tullut meidän linjoille tässäkin asiassa perumalla erityisesti poliisin harmaan talouden torjuntaan kohdistettuja leikkauksia. Se ei riitä. Niitä tulee lisätä verohallintoon ja tullille, jolloin ne tuottaisivat itsensä moninkertaisesti takaisin.

Hallitus on joutunut täydentämään talousarvioesitystään turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvista lisämenoista johtuen. Samalla hallitus leikkaa kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen saamaa tukea. Tämä on lyhytnäköistä politiikkaa. Kehitysyhteistyön avulla pystytään auttamaan hädänalaisia ihmisiä kriisimaissa ja niiden lähialueilla. Vähentämällä tätä tärkeää tukea lisätään samalla niiden ihmisten määrää, jotka päättävät lähteä turvapaikanhakijoiksi Eurooppaan ja Suomeen. Puhumattakaan niistä miljoonista kärsivistä ihmisistä, jotka jäävät vaille apua.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti ei lisää velanottoa suhteessa hallituksen esitykseen. Tulonlisäyksiä haemme korottamalla terveyttä edistäviä ja yhteiskunnan kuluja vähentäviä haittaveroja. Ottaisimme myös käyttöön windfall-veron ja olisimme alentaneet autoveroa hallitusta vähemmän. Laskemme, että hyvin kohdennetut panostukset tuovat lisää verotuloja muun muassa harmaan talouden torjunnasta, uusiutuvasta energiasta ja kiertotaloudesta.

Ideologisista eroista huolimatta meillä on useita samansuuntaisia esityksiä muun opposition kanssa liittyen muun muassa kehitysyhteistyöhön, koulutukseen, eläkeläisten asumistukeen, työllisyyden hoitoon ja moneen muuhun tärkeään kohteeseen.

Kristillisdemokraatit eivät näe politiikkaa vain taktisena pelinä, jossa opposition ja hallituksen välillä luodaan vastakkainasettelua tyhjästä. Meidän strateginen tavoitteemme on käydä rakentavaa dialogia hallitus- ja oppositiopuolueiden kanssa, Suomen ja kaikkien kansalaisten hyväksi.

https://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/vaihtoehtobudjetti-2016/