Räsänen: Hälytyskellojen tulisi soida maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriskin vuoksi

28.11.2015 klo 09:25 Puheet

Turvapaikanhakijoiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut. Viime vuonna Suomeen saapui 3651 turvapaikanhakijaa, tänä vuonna on rikottu jo 30 000 hakijan raja. Maahanmuuttajien kotouttaminen tulee olemaan erityisen suuri haaste ja vaatimaan satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksia.
– Kotouttamisen tulokset ovat jo ennen tulijamäärän kasvua olleet valitettavan puutteelliset. Valtiontalouden tarkastusvirasto julkisti tämän vuoden alussa kaksi aiheeseen liittyvää tarkastusta. Maahanmuuttajien köyhyysriski on 6 kertaa suurempi kuin kantaväestöllä ja työttömyysaste 3 kertaa suurempi. Erot eri maahanmuuttajaryhmien välillä ovat suuret, suurin syrjäytymisriski on somalialaistaustaisilla nuorilla, joista peräti 41 % on ilman koulutusta, peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja työtä, totesi KD:n maahanmuuttopoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen puheessaan puolueen maahanmuuttopoliittisessa seminaarissa Vantaan Tikkurilassa.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamistaso on selvästi kantaväestöä heikompi. Suomessa erot maahanmuuttajien ja kantaväestön oppimistulosten välillä ovat 15-vuotiailla suurempia kuin muualla Euroopassa.
Räsäsen mukaan erityisen huolestuttavaa on, että tämä koskee myös niitä äidinkielenään vieraita kieliä puhuvia nuoria, jotka ovat syntyneet Suomessa. Tutkimuksen mukaan erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen on kantaväestöä heikompaa senkin jälkeen, kun sosioekonominen tausta on otettu huomioon. Kotien asenteet koulutuksen suhteen eivät näytä selittävän ongelmaa. Maahanmuuttajien ja heidän vanhempiensa koulutususko on vahva ja heidän käsityksensä koulusta ja opettajien antamasta tuesta jopa kantaväestöä myönteisempi.

– Euroopan tasolla tunnistetaan syrjäytymisen ja jopa väkivaltaisen radikalisoitumisen riskit toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajien keskuudessa. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys maahanmuuttajanuorten tilanteesta on siksi syytä ottaa vakavasti. Tulijoiden määrä vähintään kymmenkertaistuu tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Kotouttamisen epäonnistumiseen ei ole enää varaa. Nyt tarvitaan määrätietoinen toimenpideohjelma, jossa huomioidaan myös Suomessa syntyneet toisen sukupolven maahanmuuttajanuoret, Räsänen korosti.

Parhaillaan pidettävässä KD:n seminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuorot aiheesta ”Pakolaiskriisin ajankohtainen tilanne ja sen tuomat haasteet omassa organisaatiossani”. Puhujina kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriöstä, ylijohtaja Jaana Vuorio, Maahanmuuttovirasto ja pääsihteeri Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti.