KD:n kansanedustajat kysyvät Israelin siirtokuntatuotteiden alkuperän merkitsemisestä

27.11.2015 klo 16:18 Uutiset

EU-komissio linjasi äskettäin, että israelilaisten siirtokuntatuotteiden alkuperä tulee merkitä. KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman perää tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miten Suomen hallitus suhtautuu EU komission linjaukseen.  Östmanin kysymyksen ovat allekirjoittaneet kaikki KD:n kansanedustajat.

– Onko hallitus tietoinen siitä, että komission tulkintaohje on WTO-sopimuksen hengen vastainen eikä siitä ole sovittu EU-Israel assosiaatiosopimuksen yhteydessä? Millä perusteilla siirtokuntatuotteiden merkitsemistä edellytetään vain israelilaisten siirtokuntatuotteiden kohdalla eikä esimerkiksi Länsi-Saharan tai Pohjois-Kyproksen tapauksissa?

Euroopan komission alkuperämerkintöjä koskevalla tulkintaohjeella halutaan varmistaa EU:n jo olemassa olevan lainsäädännön yhdenmukainen toimeenpano. Täytäntöönpano on edelleen jäsenmaiden vastuulla.

– Monet yritykset toimivat sekä Israelin valtion alueella, että siirtokunnissa, eikä eri puolilla tehtyjä tuotteita tai niiden osia pidetä erillään toisistaan. Tämä tekisi sekä käytännöstä että valvonnasta hankalaa. Monien paikallisten mielestä Länsirannan teollisuusalueet ovat hyvä esimerkki israelilaisten ja palestiinalaisten välisestä yhteistyöstä ja rauhanomaisesta rinnakkainelosta alueella – he elävät ja hankkivat toimeentulonsa yhdessä, Östman perustelee.

KD:n kansanedustajat muistuttavat, että Suomen ulkopolitiikassa puolueettomuus on arvo, jota tulee vaalia.

– Toivomme, että Suomen hallitus tukee sekä Israelin olemassaoloa että kaikkien rauhaa tahtovien ihmisten hyvinvointia Lähi-idässä.  Suomen tulee tukea rauhanprosessia, eikä liittyä Palestiinaa yksipuolisesti kannattavien ryhmittymien taakse. Lähi-idän rauhanprosessi ei edisty yksipuolisesti Palestiinaa tukevin toimin.

– Esitys siirtokuntatuotteiden merkitsemisestä on poliittinen, puolueellinen ja Israelia syrjivä, koska vastaavaa tuotemerkintää ei ole suunnitteilla muilta vastaavilta alueilta kuten Pohjois-Kyprokselta tai Länsi-Saharasta tulevilta tuotteilta. Koska kyseessä ei ole direktiivi, linjausta ei ole käsitelty EU jäsenmaissa eikä Euroopan parlamentissa asian vakavuuden vaatimalla tavalla, kristillisdemokraatit muistuttavat.