Laukkanen: Oikeuslaitoksen toiminnan oltava taloussuhdanteista riippumatonta

8.12.2015 klo 15:07 Kannanotot

Korkeimman oikeuden väistyvä presidentti Pauliine Koskelo on useaan otteeseen ollut huolissaan oikeuslaitoksen toimintakyvystä.
– Hän on lausunnoissaan aivan oikeassa ja päättäjien on otettava hänen huolensa vakavasti. Oikeuslaitoksen voimavarat ovat viime vuosina huventuneet ja samalla tehtävät kasautuneet. Vain toimiva oikeuslaitos turvaa yhteiskunnan toimivuuden ja rauhan sekä jokaisen kansalaisen perus- ja ihmisoikeuksien yhtäläisen toteutumisen, toteaa lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen kannanotossaan.

Laukkanen muistuttaa, että suomalaisen yhteiskunnan oikeusvaltiokäsitys rakentuu oikeuslaitoksen riippumattomuudelle. Riippumattomuuden käsityksellä tarkoitetaan myös tuomioistuimien taloudellista riippumattomuutta ja sellaista itsenäisyyttä, joka on taloudellisista suhdanteista vapaata ja kaikissa olosuhteissa kansalaisille turvattu varallisuudesta ja tulotasosta riippumatta.

– Vastalauseessani tuomioistuinmaksulaista (LaVM 2/2015 / HE 29/2015) totesin, että kaikille kansalaisille tulee turvata taloudellisesta asemasta riippumaton mahdollisuus saada oikeutta ja hakea oikeutta osana peruspalveluja. Oikeuslaitosta ei tule ajatella tuottavana toimintana, vaan osana yhteiskunnan kaikkia osapuolia palvelevana peruspalveluna.

Keväällä 2015 puolueet linjasivat yhteisesti, että tuomioistuinten perusrahoitus on turvattava. Kuitenkin aliresurssointi edelleen jatkuu, samoin lukuisat määräaikaiset työsuhteet. Samanaikaisesti tulisi toteuttaa tavoite lyhentää käsittelyaikojen lyhentämisestä.

– Hallituksen ja eduskunnan tulee huolehtia siitä, että rikolliset saavat tuomionsa, syyttömät vapautetaan syytteistään ja kansalaisilla on todellinen mahdollisuus hakea ratkaisua ongelmiinsa myös oikeusteitse ilman kohtuutonta viivettä ja epäilyä tutkinnan puutteista, Laukkanen korostaa.