Hämeen piirihallitus: Työnteon on oltava aina kannattavaa

10.2.2016 klo 09:15 Uutiset

Maan hallituksen on nyt keskityttävä toimiin, jolla kasvavat työttömyysluvut saadaan käännettyä laskuun. Tarvitsemme kannustinloukkuja purkavan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen. Työnteon täytyy olla kannattavaa. Talouskasvulle hyvä pohja syntyy, kun yhteiskunta tukee, rohkaisee ja kannustaa aktiivisuuteen, mutta tarjoaa hädän, heikkouden, sairauden tai epäonnistumisen hetkellä turvaverkon.

Kristillisdemokraatit ovat viime syksynä esitelleet oman mallinsa kannustavasta perusturvasta (www.kd.fi/perusturva), jossa työnteko on aina kannattavaa. Työn vastaanottamisesta jäisi aina vähintään 35 % käteen. Kannustavassa perusturvassa nykyiset tuet koordinoidaan palkan ja verotuksen kanssa ja yhdistetään yhdeksi tueksi, joka määräytyy kotitalouden tilanteen mukaan ja vähenee ilman kynnyksiä tulojen kasvaessa. Tuki olisi edelleen harkinnanvarainen, ei siis perustulon tapaan automaattinen.

Malli perustuu Iso-Britanniassa pilottikäytössä olleeseen ja nyt koko maahan levitettävään tietojärjestelmäpohjaiseen ”Universal Credit” -malliin. Kelan ja Verohallinnon järjestelmiä ollaan paraikaa uudistamassa, joten juuri nyt olisi hyvä hetki mallin käyttöönotolle. Suurin hyöty uudistuksesta olisi pieni- ja keskituloisille.

Lapsiperheillä merkittävin työn kannusteita syövä tekijä on tulojen myötä jyrkästi kasvavat päivähoitomaksut. Nyt hallitus suunnittelee vielä päivähoitomaksujen rajuja korotuksia, mikä pahentaa tilannetta entisestään. Esimerkiksi kaksilapsinen keskivertoperhe maksaisi päivähoidosta tulevaisuudessa 674 euroa kuukaudessa. Korotus vastaisi suuruudeltaan 2-3 %yks tuloveronkorotusta lapsiperheille, eikä se kohdistu vain varakkaisiin, sillä korkein maksuluokka saavutetaan alimmillaan jo 2341 euron kuukausituloilla.

Jo nykyisellään VATT:n laskelmien mukaan yhden päiväkotihoidossa olevan lapsen perheen vanhemman kannattaa ottaa työtä vastaan vasta yli 3000 euron palkalla, jotta hyötyy taloudellisesti. Mitä useampi lapsi, sitä kovemmat ovat maksut ja heikommat työn kannusteet. Mikäli hallitus aikoo toteuttaa niin sanotun perustulon, se lisää kannustinloukkuja entisestään.

Suomella ei ole enää varaa huonosti harkittuihin päätöksiin, joilla työnteko tehdään entistä kannattamattomammaksi.

Kristillisdemokraattien Hämeen piirihallitus

(kuvassa piirin puheenjohtaja Sonja Falk)