Laukkanen huolissaan: Viekö raha kansalaisten oikeusturvan?

18.2.2016 klo 16:59 Kannanotot

Lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Antero Laukkanen on huolissaan kansalaisten yhtäläisestä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta tuomioistuinten käsittelyprosessissa. Lokakuun alusta voimaan tulleella lainmuutoksella laajennettiin jatkokäsittelyluvan tarvetta valitettaessa käräjäoikeuden päätöksestä ylempään tuomioistuimeen. Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Jatkokäsittelylupa tarvitaan kaikissa riita-asioissa sekä niissä rikosasioissa, joissa on tuomittu sakkoa tai vankeusrangaistusta kahdeksan kuukautta tai vähemmän. Todellinen syy tähän muutokseen löytyy valtion säästötoimenpiteistä, jotka ovat jo aikaisemminkin kohdistuneet rajusti tuomioistuimiin. Tällä linjalla näyttää tämäkin hallitus jatkavan.

– Mennäänkö tässä jo liian pitkälle ja viedäänkö tavallisilta kansalaisilta muutoksenhakumahdollisuus käytännössä kokonaan pois, kysyy lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen. Uhkakuvana on nyt, että tavallisen kansan oikeusturva ja valitusoikeus jää valtion säästö- ja tehostamistalkoiden jalkoihin. Kansalaisten yhdenvertaisuus on koetuksella, kun pelkkä käsittelyhakemus maksaa 500 euroa, ja hakemuksen laatimiseen on käytännössä välttämätöntä palkata juristi, Laukkanen toteaa.

Käytännössä uudistus johtaa siihen, että asianosaisten tulee panostaa käräjäoikeusmenettelyyn, koska muutoksen saaminen sen ratkaisuun voi olla poissuljettu. Asioiden painopisteen siirryttyä lainmuutoksen johdosta käräjäoikeuksiin tulisi niiden toimintamahdollisuuksia sen sijaan parantaa.  Hallitus on kuitenkin päinvastoin aikeissa supistaa käräjäoikeuksien määrää.

Säästöpaineet uhkaavat myös pitkän ja kunniakkaan historian omaavaa käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmää. Oikeusministeriön virkamiestyönä tehdyn muistion mukaan lautamiehistä luopuminen toisi vuosittain kahden miljoonan euron säästöt.

– Lautamiesten käyttö ei saisi olla rahakysymys, eikä päätöksiä oikeuslaitoksen uudistuksista tule oikeusvaltiossa tehdä taloussuhdanteiden mukaan. Käsittelyprosesseja uudistettaessa ja käräjäoikeuksien määrää karsittaessa on syytä katsoa, että oikeusturvaa ei kavenneta liikaa, Laukkanen kiteyttää.