Essayah: Kouluhyvinvoinnin heikentäminen vastuutonta

20.2.2016 klo 11:32 Kannanotot

Leppävirralla KD:n valmennuspäivässä puhunut Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää vastuuttomina hallituksen esitystä kuntien velvoitteiden karsimisesta koululaisten hyvinvointia heikentävillä esityksillä.

– On mahdoton uskoa, että yhteiskunta säästää lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimien heikentämisellä. Päinvastoin kouluhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä pitäisi vahvistaa. Huolimatta hyvistä koulusaavutuksista suomalaislasten on todettu viihtyvän koulussa kansainvälisesti vertailtuna huonosti.

Hallitus aikoo karsia kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita muun muassa tekemällä koulujen järjestyssäännöt vapaaehtoisiksi, poistamalla velvollisuuden laatia suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta ja kiusaamiselta sekä helpottamalla koulusta erottamista. Kunnilta ei myöskään enää edellytettäisi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Kouluterveyskyselyjen mukaan iso osa nuorista kokee, ettei kouluissa kiusaamiseen puututa riittävästi. Esimerkiksi koulukiusaamisen vaikutukset lapsen ja nuoren elämään ovat kauaskantoisia ja vaikuttavat ratkaisevasti yksilön kehitykseen ja elämänhallintaan, Essayah toteaa.

Kiusaamisen kustannukset ovat välillisiä ja näkyvät niin kiusatun kuin kiusaajankin elämässä esimerkiksi psyykkisinä ja fyysisinä ongelmina, poissaoloina ja koulupudokkuutena. Jos kiusaaja saa jatkaa kenenkään siihen puuttumatta, on iso riski, että hän käyttäytyy aggressiivisesti myöhemminkin. VTT:n arvioiden mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle elämänsä aikana. Turhan byrokratian karsiminen kunnista on kannatettavaa, mutta tämä vaikuttaa enemmän hölmöläisten peitonjatkamiselta, Essayah arvioi.