Tanus välikysymyskeskustelussa: Uusia innovaatioita ei synny ilman tutkimusresursseja

6.4.2016 klo 15:15 Puheet

– Uuteen nousuun ja vientimarkkinoiden elpymiseen tarvitaan uusia innovaatioita, joita ei synny ilman tutkimuksen resursseja, muistutti KD:n ryhmäpuheenvuoron koulutusvälikysymyksestä pitänyt kansanedustaja Sari Tanus.

Hän muistutti, että edellisestä isosta lamasta selvittiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten kautta.
– Nyt hallitus toimii päinvastoin: se on käynnistänyt ennennäkemättömän, satojen miljoonien eurojen leikkausohjelman koulutuksesta ja tutkimuksesta. Kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita ja tutkijoita on jo siirtynyt pois Suomesta – maihin, joissa tutkimustoimintaa edelleen arvostetaan.
Tanus esitteli lyhyesti myös KD:n vaihtoehdon kannustavaksi opintotukimalliksi.

***
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista 6.4.2016
Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Sari Tanus

Arvoisa puhemies,
Suomella ei mene hyvin. Viime vuoden myönteisestä kehityksestä huolimatta viennin ja tuonnin suhdetta kuvaava vaihtotase kääntyi alkuvuonna taas pakkasen puolelle. Uuteen nousuun ja vientimarkkinoiden elpymiseen tarvitaan uusia innovaatioita, joita ei synny ilman tutkimuksen resursseja.

Edellisestä isosta lamasta selvittiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten kautta. Nyt hallitus toimii päinvastoin: se on käynnistänyt ennennäkemättömän, satojen miljoonien eurojen leikkausohjelman koulutuksesta ja tutkimuksesta. Kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita ja tutkijoita on jo siirtynyt pois Suomesta – maihin, joissa tutkimustoimintaa edelleen arvostetaan.

Elinkeinoelämän toimijat ovat olleet ihmeen hiljaa, vaikka viime kädessä leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat aina leikkauksia elinkeinoelämältä ja yritysten tarvitsemasta työntekijöiden osaamisesta. Suomalaisille nuorille nämä leikkaukset merkitsevät kasvavaa näköalattomuutta ja turhautumista oman yrittämisen ja ponnistelun muuttuessa yhä vaikeammaksi. Näillä eväillä toivon ja tulevaisuuden näköalat hukkuvat. KD on jo viime syksynä kritisoinut koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan kohdistettuja rajuja säästöjä ja olemme esittäneet niiden perumista omassa vaihtoehtobudjetissamme.

Kristillisdemokraatit vaativat lyhytnäköisten leikkausten sijaan aitoja rakenneuudistuksia. Koulutuksessa esitämme opiskeluaikojen lyhentämistä mm. opintopolkuja tehostamalla ja koulutuksen tasoa parantamalla.

Lisäksi haluamme painottaa, ettei uskonnollinen vakaumus nyky-yhteiskunnassamme enää saa olla este opiskelupaikan saannille, ammattiin valmistumiselle tai tutkimusprojekteihin pääsemiselle.

Uudistuksia pitää tehdä! Hallituksen reformeiksi kutsutut leikkaukset eivät kuitenkaan ole peräänkuuluttamiamme uudistuksia. Myös taloudelliset mahdollisuudet opiskeluun on taattava – rajuja tasoleikkauksia opintotukeen emme voi hyväksyä.

Arvoisa puhemies,
Olemme tänään julkaisseet oman kannustavan opintotukimallimme.  Se mahdollistaa opiskelun jopa pelkällä opintotuella ja asumislisällä, koska opintorahaa maksetaan kertyvien opintopisteiden mukaan. Mallimme palkitsee ahkeraa, kannustaa luomaan kontakteja työelämään, kannustaa yrittäjyyteen ja huomioi perheelliset.

Emme kannata mitään opintorahaleikkauksia.  Mikäli niitä vastustuksesta huolimatta kuitenkin tehdään, ehdotamme, että lainapainotteisuutta lisätään vasta opintojen loppuvaiheessa opintorahakuukausien määrää vähentämällä. Näin heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien nuorten opiskelumahdollisuuksia ei heikennetä, mutta säästöt saavutetaan. Vaihtoehdossamme opiskelija voi päättää, opiskeleeko nopeutetussa tahdissa, tekeekö opintojen loppuvaiheessa opiskelun ohella töitä vai ottaako opintolainaa.

Opintojen loppuvaiheessa on hyvä kannustaa opiskelijaa luomaan kontakteja työelämään ja tekemään opintojen ohella töitä, koska se edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen. Esitämme useita helpotuksia opiskelijoiden työntekomahdollisuuksiin: esimerkiksi tulorajat eivät koskisi lainkaan yritystuloa, mikä kannustaisi suunnittelemaan ja perustamaan yrityksiä. Perheellisten opiskelijoiden köyhyyttä helpotettaisiin mm maksamalla asumislisä myös huollettavista lapsista eivätkä tulorajat koskisi heitä. Näin edesautettaisiin myös aikaisempaa perheen perustamista. Kannustava opintotuki edellyttää, että samanaikaisesti myös oppilaitosten opintopolkuja tehostetaan ja mahdollistetaan ripeä opiskelu.

Vaihtoehtoja siis on. On mentävä rakenteelliset uudistukset edellä.  Kannustava opintotuki hallituksen rajujen leikkausten sijaan vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin, lisää luottamusta tulevaisuuteen ja osoittaa, että opiskelu kannattaa.

Arvoisa puhemies, Kristillisdemokraatit yhtyvät edustaja Henrikssonin esittämään epäluottamusponteen.