Puoluevaltuuston viesti: Lähimmäisyyttä kaivataan – ei leikkauksille

27.11.2016 klo 15:07 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto esitti huolensa lapsiperheiden asemasta Kangasalalla pidetyssä kokouksessa. Kokous antoi seuraavat julkilausumat

Lähimmäisyyttä kaivataan – ei leikkauksille

Valtionvarainministeri on väläyttänyt lisäleikkausten tarvetta. Heikoimmilta ei saa enää leikata. Yhä useammat lapsiperheet joutuvat elämään taloudellisesti tiukoissa oloissa. Köyhyys lisää lasten osattomuutta ja syrjäytymisriskiä. Kunnissa ja jokaisen kuntalaisen lähipiirissä tulee huomioida tukea tarvitsevat vaikkapa joulupaketin tai muun konkreettisen tuen ja huomaamisen merkeissä.

Hallituspuolueet lainaavat valikoivasti oppositiota

Kristillisdemokraatit muistuttaa syksyn vaihtoehtobudjetissa esittämästään vaatimuksesta opintotuen huoltajakorotuksen toteuttamiseksi. Tämä ajatus on nyt herännyt myös hallituspuolue Keskustan piirissä. KD:n ehdottama sokerivero on myötätuulessa. Alkoholipolitiikassa hallitus on tekemässä tyrmistyttäviä muutoksia. Kun Viro on tiukentamassa alkoholipolitiikkaa, ei Suomessa tarvita saatavuuden laajentamista ja uusia kielteisiä terveysvaikutuksia.

Soteuudistus rampauttaa kuntien talouden

Asiantuntijoiden mukaan tiedossa oleva soteuudistus vaikeuttaa kuntien rahoitusta. Veropohjasta 12,3 prosenttia vähennetään ja viedään valtion verotukseen maakuntauudistuksen toteuttamiseksi. Tämä kohtelee väärin asiansa hyvin hoitaneita ja toimintaa tehostaneita kuntia sekä monia kasvukuntia. Kun asiat on hoidettu keskimääräistä halvemmalla, ei valtiolla ole oikeutta vähentää näiltä kunnilta niin sanottua keskimääräistä verojen osuutta. Valitulla tiellä monien kuntien luottoluokitus joutuu myös spekulaatioiden kohteeksi. Uudet sotealueet syntyessään tarvitsevat vahvan panoksen myös suurten ketjujen ulkopuolisilta pieniltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilta.

 

Omaishoitajien palkkio verovapaaksi

Suurin osa omaishoitajista on pienituloisia eläkeläisiä tai lapsiperheellisiä. Omaishoitaja tekee työtään ympärivuorokautisesti. Omaishoidon tukien hoitopalkkio vaihtelee hoidon vaativuuden mukaan yleensä 400 – 800 euron välillä kuukaudessa. KD:n puoluevaltuusto esittää, että omaishoidon tuen verotuksesta luovutaan, mikä keventäisi myös byrokratiaa.

 

Tehokkuutta hallintotuomioistuimiin

Hallintotuomioistuimien kokoonpanoja on kevennetty mm. maahanmuuttoa koskevien päätösten käsittelyssä. Samaa harkintaa on syytä jatkaa muissakin asioissa tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.