Laukkanen: Työelämän murros vaatii uutta joustavuutta perhevapaisiin ja sosiaaliturvajärjestelmään

20.6.2017 klo 15:05 Uutiset

– Työelämässä tapahtuvat muutokset edellyttävät sosiaaliturvan kehittämistä joustavammaksi. Samoin perhevapaita ja lasten päivähoitoa on kehitettävä niin, että muuttuvan työelämän mukanaan tuomat haasteet huomioidaan. Keskeisessä asemassa on myös panostus koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen, tiivisti kansanedustaja Antero Laukkanen.

– Kristillisdemokraattien Kannustava perusturva -malli vähentäisi merkittävästi kannustinloukkuja ja tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Perhevapaamallimme Taaperobonus taas lisäisi perheiden valinnanvapautta lasten hoidon järjestämisessä, hän kertoi.

Edustaja Laukkanen piti kristillisdemokraattien ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli tiistaina valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Selonteon teemaksi oli valittu ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Selonteon keskeiseksi asiaksi nousi huoli siitä, miten toimitaan, kun koneet vievät työpaikkamme ja sitä myötä myös yhteiskunnan verotulot. Laukkanen korosti rohkeaa tarttumista työelämän uusiin mahdollisuuksiin sen sijaan, että jäätäisiin paikoilleen.

– Huoli ei ole tuulesta temmattu. Jo tänä päivänä on nähtävissä, miten perinteiset, vakinaiset työsuhteet vähenevät ja miten työelämä muuttuu yhä pirstaleisemmaksi. Hyvä muistutus tästä saatiin aiemmin tällä kaudella, kun eduskuntaan tuotiin kansalaisaloite nollasopimuksista, hän totesi.

– On tärkeää puhua tulevaisuuden muutoksista ja etsiä keinoja erityisesti eriarvoistumiskehitykseen. Samalla on hyvä muistaa, että ihmiskunta on aiemminkin elänyt samanlaisissa tunnelmissa kuin nyt. Vanhojen työtehtävien tilalle on aina syntynyt myös uusia mahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Pelkäämällä muutosta ja pitämällä kynsin ja hampain kiinni vanhoista rakenteista ja työnteon muodoista, tulemme ennemmin tai myöhemmin jäämään kehityksen jalkoihin.

– Mikäli haluamme hyötyä muutoksesta, meidän tulee panostaa osaamiseen. Eriarvoistumisen, tuloerojen kasvun ja työelämän pirstoutumisen uhkaan on vastattava kehittämällä sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan palveluita joustavimmiksi ja kannustavimmiksi, Laukkanen painotti.