Antero Laukkanen: Inhimillisyys mittaa hyvinvointia paremmin kuin BKT

13.9.2017 klo 17:34 Uutiset

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) ehdottaa inhimillisyysmittaria valtion talousarvioon:

– Kansakuntien hyvinvointia on totuttu mittaamaan bruttokansantuotteella, eli BKT:lla. Se ei ole kuitenkaan riittävä mittari hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle, kansanedustaja Antero Laukkanen totesi puheessaan eduskunnassa.

Eduskunta kävi tänään täysistunnossa palautekeskustelun valtioneuvoston Agenda2030-selonteosta.

Laukkanen kiitti selontekoa siitä, että se tunnustaa hyvinvoinnin mittareiden puutteet ja ehdottaa rinnakkaisten mittareiden kuten inhimillisen kehityksen indeksin (HDI) sekä aidon kehityksen indikaattorin (GPI) kehittämistä.

– Ajatus inhimillisyyden lisäämisestä voisi olla myös valtion talousarviossa yhtenä niin sanottuna viimeisen viivan vaatimuksena, jolla mitattaisiin, miten kansakunta voi. Tarvitaan konkreettisia, toteutettavissa olevia toimia, ja niille tarvittavat määrärahat, Laukkanen ehdotti.

Laukkasen mukaan Agenda 2030:n onnistuminen on kiinni sen kansallisesta toimeenpanosta.

– Agenda2030 on julkistettu vuonna 2015 ja sen toimeenpano on aloitettu 2016. On hyvä, että jo nyt se ohjaa hallituksen toimien suuntaa, hän totesi.

Laukkanen tuo puheessaan esille myös tarpeen panostaa nykyistä enemmän selvitys- ja tutkimustoimintaan.

–  Kestävään kehitykseen liittyvää monitieteistä tietopohjaa tulee vahvistaa. Näillä toimilla voimme saada enemmän aikaan sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.