Sari Tanukselta lakialoite alkoholittomien juomavaihtoehtojen lisäämisestä

19.9.2017 klo 14:40 Uutiset

Kansanedustaja Sari Tanus haluaa ravintoloihin lisää alkoholittomia vaihtoehtoja. Tänään jättämässään lakialoitteessa Tanus esittää, että anniskelupaikassa tulee muun tarjonnan lisäksi olla saatavana myös riittävä määrä alkoholittomia juomia.
– Tällä hetkellä alkoholilaissa ei ole tarkemmin määritelty, minkälaisia alkoholittomia juomia tulee olla saatavilla anniskelupaikoissa, mistä johtuen tarjonta rajoittuu vielä liian usein pelkästään virvoitusjuomiin ja kahviin, Tanus toteaa.

Tanus esittää alkoholilakia muutettavaksi siten, että anniskelupaikalla myydyistä alkoholituoteryhmistä, kuten panimotuotteisiin kuuluvasta oluesta, siideristä ja long drinkistä ja viinien tuoteryhmään kuuluvasta puna-, valko- ja kuohuviinstä, tulisi olla saatavilla myös alkoholiton vaihtoehto.
– Ajoneuvolla liikkuminen, työ, raskaus, jokin lääkitys tai sairaus eivät sovi yhteen alkoholin käytön kanssa, minkä vuoksi halutaan alkoholiton vaihtoehto. Toiset haluavat ajoittaa alkoholipitoisten juomien nauttimisen vain tiettyihin erityistilanteisiin, rajoittaa muutoin itse alkoholin kulutustaan tai alkoholittomalla valinnallaan olla vain tukemassa toista, jolle alkoholijuomat ovat kehkeytymässä ongelmaksi. Saatavuus lisää kysyntää alkoholittomienkin juomien suhteen, Tanus perustelee.

Tanuksen mukaan alkoholin kulutusta ohjaamalla voidaan ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Aloitteen tarkoituksena on  varmistaa alkoholittomien tuotteiden vähimmäistarjonnan riittävä kattavuus ja laadukkuus, eikä se näin ollen aiheuta kohtuuttomia lisävaatimuksia anniskelupaikan omistavalle taholle, Tanus korostaa.