KD odotti hallitukselta panostuksia työllisyyteen, lapsiperheille ja sisäiseen turvallisuuteen

20.9.2017 klo 10:35 Puheet

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin ryhmäpuheenvuoro valtion vuoden 2018 talousarvioesityksestä keskiviikkona 20.9.2017

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraatit odottivat ennen budjettiriihtä hallitukselta panostuksia ennen kaikkea työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseen, lapsiperheiden tilanteen helpottamiseen sekä sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen. Toivoimme hallitukselta todellista kädenojennusta pienituloisille eläkeläisille ja koulutuksesta tehtyjen leikkausten kompensoimista. Mitä hallituksen esityksestä jäi käteen? Sieltä löytyy kylläkin pieniä panostuksia työllisyyden hoitoon, takuueläkettä korotetaan hieman ja turvallisuusviranomaiset saavat jonkin verran lisäresursseja. Kaikki nämä ovat tervetulleita, mutta ovat tarpeisiin nähden pitkälle kosmeettisia.

Työllisyyden parantaminen oli hallituksen keskeinen tavoite vaalikauden alussa. Ikävä kyllä hallitus on itsekin joutunut myöntämään, ettei se tule saavuttamaan asettamiaan tavoitteita. KD eduskuntaryhmä ei haluaisi heittää hanskoja tiskiin tässä asiassa. Talouden odotettua nopeampi elpyminen antaa mahdollisuudet parantaa työllisyyttä merkittävästi. Työpaikat eivät kuitenkaan synny pelkästään talouskasvun turvin. Työllisyyden parantamiseen tulee panostaa. Yrittäjyyttä tukemalla ja eri työllistämiskeinoilla on mahdollista saada työpaikkoja syntymään ja piristää entisestään talouskasvua. Koulutuksen osalta tulee huomioida elinkeinoelämän tarpeet niin korkeakoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Leikkausten sijaan tarvitsemme nyt panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystoimintaan.

Kun mietimme tulevaisuuden suuria haasteita, on väestö- ja perhepolitiikka yksi keskeisimmistä asioista. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että myös muut puolueet, niin oikealla kuin vasemmalla, ovat viimein heränneet tähän ongelmaan. Alhainen syntyvyys on ongelma, johon tulee tarttua päättäväisesti. Hallitus tekee pienen korotuksen lapsilisään, mutta unohtaa tyystin kaikki muut päätökset mitä tällä kaudella on tehty. Hallitus on nyt kohdistamassa monet talouden sopeutustoimensa juuri ruuhkavuosia eläviin lapsiperheisiin. Asuntolainojen korkovähennyksen leikkaaminen, asumistuen muutos, kiinteistöveron nosto ja tuloverotuksen lapsivähennyksen poistaminen ovat tuntuvia heikennyksiä monille lapsiperheille. Perheen perustamiseen tarvitaan kannustavia toimenpiteitä. Nyt niitä ei ole riittävästi.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen talouspolitiikan tarkoituksena on rakentaa talouden ja hyvinvoinnin vakaa perusta tuleville sukupolville. Ilman lapsimyönteisempää politiikkaa, meidän on turha edes puhua tällaisista tavoitteista. Kohta olemme tilanteessa, jossa meillä ei edes ole niitä tulevia sukupolvia.

Miten sitten saisimme syntyvyyden nousuun? Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole patistamassa ihmisiä vauvanteko-talkoisiin, vaan tavoitteenamme on pitkään ollut yhteiskunnan muuttaminen lapsi- ja perheystävällisemmäksi. Haluamme huomioida lapsiperheiden tarpeet ja valinnanvapauden kaikessa lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa. Näin olisi hallituksenkin kuulunut tehdä talousarvioesitystä valmistellessaan.

Turvallisuus on aihe joka puhuttaa suomalaisia tällä hetkellä. Eduskuntaryhmämme on pitkään pitänyt esillä sisäisen turvallisuuden ja vastuullisen maahanmuuttopolitiikan merkitystä. Olemme tällä kaudella esittänyt toistuvasti lisäresursseja turvallisuusviranomaisille. Hallituksen esittämät lisäykset ovatkin tervetulleita, mutta ovatko ne riittäviä turvallisuusympäristön muuttuessa yhä haasteellisemmaksi? Haluamme myös nopeuttaa turvapaikanhakuprosessia lisäämällä Maahanmuuttovirastolle ja oikeuslaitokselle riittävät määrärahat. Tämä parantaisi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja toisi samalla säästöjä, kun käsittelyajat saataisiin lyhenemään.

KD eduskuntaryhmä muistuttaa, että yhteiskunnan heikoimmat eivät voi olla talouden sopeuttamisen maksumiehiä. Ikäihmisten asema ja hyvät ja toimivat vanhuuspalvelut pitää saattaa kuntoon. Hyvä ja inhimillinen saattohoito on todellinen ihmisoikeuskysymys. Hallituksen päätös korottaa takuueläkettä on hyvä. Muutaman kymmenen euron korotus takuueläkkeeseen ei kuitenkaan riitä turvaamaan arvokasta vanhuutta. Useat vanhukset tarvitsevat yksilöityjä ja toimivia palveluita, pystyäkseen asumaan omassa kodissaan, tai sitten vaihtoehtoisesti hankkimaan itselleen laadukasta hoitoa palvelutaloissa. Eduskuntaryhmämme tulee omassa vaihtoehtobudjetissaan tuomaan näihin tarpeisiin ratkaisuehdotuksia.

Julkisten rakennusten, erityisesti päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden sisäilmaongelmat on asia, johon eduskuntaryhmämme haluaa kiinnittää huomiota. Vuosi vuodelta kasvava korjausvelka on ongelma, johon toivomme myös valtion puuttuvan. Kuntien tiukka taloustilanne aiheuttaa sen, että ongelmiin tartutaan usein aivan liian myöhään. Tämä on niin laaja ja iso ongelma, että on turha kuvitella, että me yhden vuoden budjetilla saisimme Suomesta homeettoman tai kosteusvauriottoman. Mutta KDn eduskuntaryhmä haluaa esittää sellaisia askelmerkkejä, joilla valtiovallan toimin päästäisiin eteenpäin ja hieman parempaan tilanteeseen. Haluamme panostaa sisäilmaongelmien hoitoon. Siksi tarvitaan panostuksia tutkimukseen, terveydenhoitoon ja korjausavustuksiin.

Monet hallituksen esittämät muutokset tässä talousarvioesityksessä ovat oikeansuuntaisia mutta ei riittäviä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tulee syksyn aikana esittämään omat ratkaisuehdotuksensa talousarvioesityksen keskeisiin puutteisiin.