Eriarvoistumiselta ei saa sulkea silmiä

7.12.2017 klo 17:50 Uutiset

– Suomi on jakaantumassa menestyviin ja korkean työttömyyden alueisiin. Kasvukeskuksissa asuntojen hinnat karkaavat nuorten perheiden ulottumattomiin ja muualla asuntojen hinnat ovat romahtaneet.

– Alueelliselta eriarvoistumiselta ei saa sulkea silmiä, sanoi kansanedustaja Antero Laukkanen. Hän piti tänään kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eriarvoistumista käsittelevässä välikysymyskeskustelussa.

– Kaikilla suomalaisilla ei ole enää yhtäläisiä mahdollisuuksia saman tasoiseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Alueellinen vaihtelu julkisissa palveluissa on merkittävää.

Laukkasen mukaan tavoite yhdenvertaisista palveluista eri puolilla Suomea on karkaamassa yhä kauemmas. Esimerkkinä Laukkanen mainitsee tuoreen päätöksen käräjäoikeusuudistuksesta, joka karsii oikeuslaitoksen toimipisteitä ja jonka myötä oikeusturva heikkenee niin alueellisesti kuin kielellisesti.

Kaikilla suomalaisilla ei ole enää yhtäläisiä mahdollisuuksia saman tasoiseen koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan.

– Hallitus on asettanut omaksi tavoitteekseen välittämisen yhteiskunnan. Onko hallitus antamassa periksi, kun se ei kiinnitä huomiota kansalaisten kasvavaan huoleen eriarvoisuuden lisääntymisestä?

KD eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta, koska hallitus on kohdistanut säästötoimensa etenkin lapsiperheisiin ja vanhusväestöön, yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut.

Eriarvoistumista jo kaksi vuosikymmentä

– Tämä välikysymys ei ole aivan rehellinen itselleen, sillä eriarvoistuminen ei ole yksistään tämän hallituksen toimien seurausta. Eriarvoistumisen katsotaan alkaneen jo vuonna 1995, jolloin laman jälkeinen nousukausi alkoi ja samaan aikaan vähimmäisturva jäädytettiin. Sosiaalidemokraattien johtamat hallitukset eivät tätä epäkohtaa silloin korjanneet, Laukkanen muistuttaa.

– Viime hallituskaudella perusturvaan tehtiin merkittävä tasokorotus ja samalla tuloerot pienenivät. Tällä vaalikaudella kehitys on kuitenkin, ikävä kyllä, kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan.

– Tarvitsemme todellisen perusturvauudistuksen, joka yhdistää perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen. Kristillisdemokraattien Kannustavan perusturva-mallin mukaisen uudistuksen myötä päästäisiin eroon köyhyyttä lisäävistä kannustinloukuista. Yksi tuki, yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentää byrokratialoukkuja. Se tekee työnteosta aina kannattavaa.

– Perusturvauudistuksen lisäksi tulee lisätä perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea, palveluita ja ohjausta. Se ei onnistu nykyisillä resursseilla, Laukkanen sanoo.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan.