Räsänen: Lastensuojelualan työntekijöiden kohtuuttoman suureen työmäärään puututtava

8.12.2017 klo 16:36 Uutiset

Lastensuojelu- ja huostaanottoilmoitusten määrät ovat viime vuosina olleet merkittävässä kasvussa, kuten myös kunnissa tehtävät lasten ja nuorten kiireelliset sijoitukset. Tapausten määrällinen kasvu on lisännyt huomattavasti myös lastensuojelualan työntekijöiden työmäärää.

– Alan työntekijöiden työmäärä ei ole enää kohtuullisuuden rajoissa, eikä tapauksiin pystytä näin ollen reagoimaan riittävän ajoissa. Ylikuormitettu työ ei houkuttele uusia työntekijöitä, mikä pahentaa tilannetta entisestään. Alan palkkataso ei myöskään vastaa työn vaativuutta, toteaa Räsänen.

– Työntekijöiden jaksavuus, asiantuntevuus ja inhimillinen työmäärä tulee varmistaa muun muassa riittävien lisäresursointien kautta, Räsänen korostaa.

Viime hallituskaudella parannettiin viranomaisten välistä tiedonkulkua ja purettiin siihen liittyviä lainsäädännön esteitä sisäministeriön johtaman perhesurmien välttämistä tavoittelevan hakkeen myötä. Vastaavasti sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen kautta saatiin parannusta ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin parannusta.

– Tehdyistä muutoksista huolimatta kehitettävää löytyy. Perheet tarvitsevat enemmän ennaltaehkäisevää ja riittävän ajoissa tarjolla olevaa konkreettista tukea ja apua. Lasten hätään tulee pystyä reagoimaan ajoissa, Räsänen korostaa.

– Samoin on syytä esimerkiksi selvittää tulisiko lastensuojelulakia täsmentää perheiden ja alan työntekijöiden tilanteen parantamiseksi, Räsänen jatkaa.

Räsänen jätti tänään kirjallisen kysymyksen toimenpiteistä lastensuojelun parantamiseksi. Hän kysyy asianomaiselta ministeriltä, miten tapausten määrällinen kasvu huomioidaan lastensuojelun resursseissa, ja miten työntekijöiden jaksavuus, asiantuntevuus ja inhimillinen työmäärä varmistetaan. Räsänen tiedustelee myös, tullaanko muiden toimenpiteiden lisäksi kehittämään asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja miten perheille tarjottavaa ennaltaehkäisevää apua parannetaan.