Avustajatehtävä avoinna KD:n eduskuntaryhmässä

9.1.2018 klo 12:51 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä palkkaa henkilöstömuutosten vuoksi yhden uuden työntekijän kansanedustajien avustamista ja ryhmän yhteistä toimintaa varten. Työntekijän päätehtävänä on avustaa KD:n kansanedustajia valtiopäivätoimintaan liittyvissä tehtävissä, tausta-aineiston kokoamisessa, viestinnässä, yhteydenpidossa sidosryhmiin sekä erilaisissa sihteeritehtävissä. Palkattavan uuden työntekijän työnimike, toimenkuva ja erityiset vastuualueet määritellään henkilöä valittaessa ryhmäkanslian henkilökuntakokonaisuus huomioiden.

Hakijalta odotetaan lainsäädäntötyön sekä kristillisdemokraattisen ideologian ja puoluetoiminnan tuntemusta. Eduksi lasketaan korkeakoulututkinto ja hyvä ruotsin kielen taito. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista taitoa sekä oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Työ tehdään pääsääntöisesti eduskunnassa. Henkilö on työsuhteessa Kristillisdemokraattiseen eduskuntaryhmään. Työsuhde ovat määräaikainen ja päättyy vaalikauden loppuun. Työsuhteessa sovelletaan ryhmän käytössä olevia palkkojen ja työehtojen määräytymisperusteita. Ryhmäavustajan peruspalkka on 2420 euroa kuussa. Palkattavan osalta eduskunta tekee turvallisuusselvityksen. Työsuhde alkaa 1.3. tai sopimuksen mukaan.

Tehtävää haettaessa tulee vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä olla ansioluettelo ja palkkatoivomus, mikäli pyydetään perustellusta syystä ryhmäavustajan peruspalkkaa korkeampaa palkkaa. Hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 30.1. mennessä sähköisesti ryhmän pääsihteerille Merja Eräpolulle osoitteella [email protected]. Lisätietoja tehtävästä voi kysyä pääsihteeriltä p. 050 560 3261 mieluiten torstaisin 11.1., 18.1. ja 25.1. kello 10-14 välillä.