KD: Kasvupalvelut ja työikäisten sosiaalipalvelut yhdistettävä

3.2.2018 klo 14:03 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluehallitus pitää hallituksen sopimaa kasvupalveluiden allianssimallia sekavana kokonaisuutena, jossa sosiaalipalveluja tarvitsevat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat jäävät helposti jalkoihin. Tärkeiden kasvupalveluiden järjestämistä ja niihin liittyviä viranomaispäätöksiä ei voi jättää myöhemmin sovittavaksi tai yksinomaan maakuntien ja kuntien yhteistyön varaan.

Maakuntauudistus on hyvä hetki tehdä suurempi uudistus sekä palvelu- että tukijärjestelmään. Perussosiaaliturvaetuudet tulee yhdistää yhdeksi yleistueksi kuten Britanniassa. Kunnan kasvupalveluyksikkö myöntää yleistuen ja ohjaa muihin tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Kela toimii tukien maksajana myös jatkossa, mutta kaikki työikäisten sosiaalituet myönnetään kasvupalveluyksiköstä. Työllisyyspalveluissa on oltava selkeä rakenne, mikä takaa asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun ja palvelut eri puolilla maatamme.

Maakuntauudistus on hyvä hetki tehdä suurempi uudistus sekä palvelu- että tukijärjestelmään.

Tällä hetkellä kuntien aikuissosiaalityö on irrallaan TE-palveluiden ja Kelan toiminnasta.  Tämä on luonut työllisyyden hoitoon päällekkäisyyttä ja ristiriitaisuuksia. Kristillisdemokraatit esittävät ongelmaan kokonaisvaltaista ratkaisua, joka poistaisi sekä nykyiset että hallituksen nyt esittämän mallin ongelmat.

Kristillisdemokraatit esittävät, että tulevassa maakuntahallinnossa yhdistetään maakuntien ja alueen kuntien henkilöstöresurssit samaan organisaatioon niin, että jokaisella työttömällä on mahdollisuus saada oma valmentaja henkilökohtaisena lähipalveluna. Näin on tehty Pirkanmaalla toteutetussa kokeilussa, josta on saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia. Yksikkö tekisi arvioinnin henkilön työkyvystä nykyisen Kela-johtoisen mallin sijaan. Työkyvyttömien ja osatyökykyisten osalta kuvataan palveluketju, jolla turvataan henkilöiden palveluiden ja sosiaaliturvan saanti.