Laukkanen: Perusturvauudistus tarvitaan nopeasti

27.2.2018 klo 12:55 Uutiset

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) kiirehtii sosiaaliturvan kokonaisuudistusta ja toivoo, ettei se jää kompuroivan sote-uudistuksen jalkoihin.
– Tarvitsemme todellisen perusturvauudistuksen, joka yhdistää sosiaaliturvan perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen. Kannustavan perusturva -mallin mukaisen uudistuksen myötä päästäisiin eroon köyhyyttä lisäävistä kannustinloukuista. Yksi tuki yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentäisi byrokratialoukkuja ja tekisi työnteosta aina kannattavaa.
– Tämänhetkinen sosiaaliturva on kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien kannalta riittämätön, ja se on jäänyt jälkeen elinkustannusten noususta. Tämä näkyy selkeimmin leipäjonoissa, joissa on yhä enemmän mukana pienituloisia yksinhuoltajia, eläkeläisiä ja opiskelijoita.

Sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden vuoksi sitä osaavat heikoiten hyödyntää ne, jotka apua kipeimmin tarvitsevat ja jotka ovat digisyrjäytyneitä.
– Samaan aikaan osa työvoimasta on oppinut käyttämään sosiaaliturvaa hyväkseen, koska etenkään matalapalkkaisen työn vastaanottaminen ei ole monissa elämäntilanteissa taloudellisesti kannattavaa. Tällainen tilanne on niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta kestämätön pidemmällä tähtäimellä, Laukkanen toteaa.

Sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden vuoksi sitä osaavat heikoiten hyödyntää ne, jotka apua kipeimmin tarvitsevat ja jotka ovat digisyrjäytyneitä.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestämässä perusturvaillassa tänään esiteltävä Kannustava perusturva –malli toisi nopeasti vastauksen moniin nykyisen sosiaaliturvan ongelmiin. Se huomioi nykyistä paremmin ihmisen kokonaistilanteen ja tukee yhdessä asumista. Uusi järjestelmä kannustaa vastaanottamaan lyhytaikaista työtä, kun pelkoa etuuksien takaisinperinnästä ja tukien maksuviiveistä ei ole nykyiseen tapaan.
– Ensi vuonna käyttöön otettavasta kansallisesta tulorekisteristä löytyy tarvittavat ajantasaiset tiedot suomalaisten saamista palkkatuloista ja sosiaalietuuksista, jonka vuoksi tällaisen yleistuen käyttöönotto tulee mahdolliseksi. Olosuhdemuutosten päivittäminen järjestelmään on helppoa, ja luukulta toiselle juokseminen vähenee.

Laukkanen korostaa, että perusturvauudistuksen lisäksi tulee lisätä perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea, palveluita ja ohjausta.
– Mallia voitaisiin ottaa Pirkanmaalla aloitetusta työllistämiskokeilusta, jossa jokaisella työttömällä on mahdollisuus saada oma valmentaja henkilökohtaisena lähipalveluna.

https://www.facebook.com/events/278106816053839/