Vammaisten henkilöiden työehtoja on parannettava

27.3.2018 klo 10:45 Uutiset

Kansanedustaja Peter Östman haluaa parantaa vammaisten henkilöiden työehtoja ja mahdollisuuksia työllistyä. Useassa tapauksessa vammaisten henkilöiden antama työpanos vastaa täysin tavallisessa työsuhteessa olevan henkilön työpanosta. Tästä huolimatta hänelle maksetaan vain Kelan myöntämää 9 euron kulukorvausta työpäivää kohden.

Kulukorvaus on niin pieni, ettei se kata edes normaalin lounasravintolan hintoja, puhumattakaan muista työnteosta aiheutuvia kustannuksia, perustelee Peter Östman.

Kela maksaa kulukorvausta, kun työtön tai osatyökykyinen henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Kulukorvauksen määrä on 9 euroa päivässä viitenä päivänä viikossa ja sitä maksetaan palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin. Työllistymistä edistävät toimet, joihin saa kulukorvausta ovat maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Östman jätti viime viikolla kirjallisen kysymyksen aiheesta hallitukselle. Liitteenä kirjallinen kysymys.