Essayah: Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmä ehdottaa KD:n esillä pitämää mallia

21.3.2018 klo 18:45 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tyytyväinen Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän esittämiin perusturvan kehittämisideoihin. Saaren työryhmä ehdottaa perustukimuotojen yhtenäistämistä yhdeksi tueksi. Tämä vastaa pitkälti puolueen jo vuodesta 2015 ehdottamia Universal Credit- mallin pääperiaatteita. Yhtenäistämällä perusetuudet yhdeksi voidaan järkevöittää tukijärjestelmää. Nykyjärjestelmän monimutkaisuus synnyttää eriarvoisuutta sekä väliinputoajia. Tukijärjestelmän uudistus vähentäisi myös OECD:n mukaan köyhyyttä Suomessa.

Tukijärjestelmä on tarpeettoman monimutkainen suhteessa sen tuottamiin euromääräisiin tuloihin. Viisi eri tukimuotoa: ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai peruspäiväraha ja työmarkkinatuki lisättynä asumistuella ja viimesijassa toimeentulotuki osineen tuottavat keskimäärin saman tuloksen käteen jäävissä tuloissa, mikä on pääkaupunkiseudulla 1200 €/ kk yksinelävälle. Ottamalla käyttöön vuonna 2019 tulorekisteri voidaan päästä myös tukien takaisinperinnästä ja tukien vyörytyksestä eroon. Näin kaikki työ muuttuu nykyistä kannattavammaksi ottaa vastaan.