Essayah: Päivähoidon laadulle keskeistä riittävä henkilöstön määrä

25.4.2018 klo 10:50 Uutiset

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah korostaa, että päivähoidon laadulle keskeistä on riittävä henkilöstön määrä.

– Tällä hallituskaudella on heikennetty varhaiskasvatuksen laatua kasvattamalla jo ennestään suuria varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. KD on alusta asti vastustanut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen suurentamista. Lasten hoitajakohtaisen enimmäismäärän kasvattaminen, tilapäispoikkeamien salliminen ja kuntien erittäin tiukka talous sijaiskieltoineen ovat heikentäneet merkittävästi päivähoidon laatua ja turvallisuutta.

–  Alan palkkaus ei tällä hetkellä vastaa työn vaativuutta ja vastuullisuutta ja vaatii korjaamista, Essayah painottaa.

Lastentarhanopettajista on ollut viime vuosina valtakunnallisesti suurta pulaa. Vaikka huomio on kiinnittynyt erityisesti Uudellemaalle, on rekrytointiongelmia myös ruuhka-Suomen ulkopuolella.

–  Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi vastaa huonosti vallitsevaan rekrytointipulaan. Esityksen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista kehitettäisiin uudistamalla sekä koulutusta että kelpoisuusvaatimuksia.

Uudistuksen jälkeen suurin osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä olisi joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta valmistuneita. Jatkossa sosionomin tutkinnon suorittaneilla ei olisi kelpoisuutta toimia lastentarhanopettajana.

–  Koska alalla on jo nyt huutava pula uusista lastentarhaopettajista, ei varhaiskasvatuslailla tule enää heikentää tilannetta, Essayah toteaa.