Kristillisdemokraateilta uusi perhepoliittinen ohjelma ”Lapsiystävällinen Suomi”

1.6.2018 klo 11:51 Uutiset

Kristillisdemokraattien tänään netissä julkaistu uusittu perhepoliittinen ohjelma katsoo laajasti koko perhettä – lapsia, nuoria, vanhempia ja isovanhempia. Ohjelma näkee perheen hyvinvoinnin koko yhteiskunnan hyvinvointia kannattelevana peruspilarina, jonka horjuttaminen vaarantaa vakavasti koko yhteiskunnan tulevaisuutta.

– Lapsi- ja perheystävällisyys on päätöksistä näkyvää iloa lapsista ja intohimoa heidän unelmiensa edellytysten luomisesta, sanoo KD puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

Kristillisdemokraattien lapsimyönteisen perhepolitiikan neljä teesiä ovat:

 1. Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta.
 2. Lasten hoidosta päättää perhe. Yhteiskunnan on tuettava eri hoitomuotoja tasaveroisemmin.
 3. Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä.
 4. Perheitä koskevien päätösten on kannustettava nykyistä suurempaan lapsilukuun.

Kristillisdemokraattien tänään netissä julkaistu uusittu perhepoliittinen ohjelma katsoo laajasti koko perhettä – lapsia, nuoria, vanhempia ja isovanhempia. Ohjelma näkee perheen hyvinvoinnin koko yhteiskunnan hyvinvointia kannattelevana peruspilarina, jonka horjuttaminen vaarantaa vakavasti koko yhteiskunnan tulevaisuutta.

– Kristillisdemokraatit on lapsimyönteisen perhepolitiikan asialla. Lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla lisätään perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja kannustetaan nykyistä suurempaan lapsilukuun. Ennaltaehkäisevä perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti edullisin ja tehokkain tapa rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen, Essayah korostaa.

–  On päästävä irti vaalikausittaisesta ajattelusta kohti pitkän tähtäimen hyvinvoinnin rakentamista. Lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen ikääntyvässä Suomessa on välttämätön osa kaukokatseista tulevaisuuspolitiikkaa. Panostukset kasvaviin lapsiin, heidän opetukseensa ja hyvinvointiinsa, tuottavat hyvinvointia ja elinvoimaa pitkällä tähtäimellä.

Tutustu Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän hyväksymään laajaan ohjelmatekstiin: https://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/perhepoliittinen-ohjelma-2018/
https://www.kd.fi/files/2018/06/KD_Perhepoliittinen-ohjelma_2018.pdf

Kristillisdemokraattien ehdotuksia:

Hyvällä perhepolitiikalla kannustetaan lasten saamiseen

 • Korotetaan perhetukia ja helpotetaan perheen ja opiskelun tai työn yhteensovittamista. Tehdään vanhempainvapaajärjestelmä nykyistä joustavammaksi.
 • Kompensoidaan vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset työnantajille.

Parempaa toimeentuloa perheille

 • Torjutaan lapsiperheiden köyhyyttä korottamalla lapsilisiä, opiskelijaperheiden vuositulorajoja sekä verotuksen huoltaja- tai lapsivähennyksiä.
 • Rakennetaan lisää edullisempia perheasuntojen ja hillitään asumiskustannusten kasvua mm. asumistukijärjestelmää uudistamalla.

Lastenhoidosta päättää perhe – yhteiskunnan tarjottava vaihtoehtoja

 • Kehitetään perheiden valinnanmahdollisuuksia lasten hoidossa lisäämällä kotihoidon tukea ja ottamalla käyttöön taaperobonus.
 • Säännöllisessä vuoroasumisessa olevien lasten asema ja oikeudet sekä heidän vanhempiensa saamat etuudet tulee lainsäädännössä määritellä uudelleen.

Jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin

 • Lapsella on tärkeä olla yhteys kumpaankin vanhempaan. Erotilanteissa tapaamisoikeus tulee voida vahvistaa vanhempien ohella myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen muun henkilön, kuten isovanhemman välille.
 • Adoptioperheitä tulee kohdella samanarvoisesti muiden perheiden kanssa.

Varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta ei saa tinkiä

 • Laajennetaan maksuton esiopetus koskemaan vapaaehtoisesti myös  5-vuotiaita.
 • Varhaiskasvatuksen laatua parannetaan lisäämällä päivähoitoon henkilökuntaa ja nostamalla henkilökunnan koulutustasoa.
 • Panostetaan perusopetuksessa pienempiin luokkakokoihin ja annetaan erityisoppilaille riittävä tuki.
 • Tarvitsemme terveet tilat! Lasten, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien tulee saada viettää päivänsä puhtaassa sisäilmassa.

Hyvinvointipalvelut perheiden tukena – lapsen etu edellä

 • Lapsiperheitä tuetaan parhaiten tarjoamalla varhaista, ennaltaehkäisevää tukea matalalla kynnyksellä lähipalveluina.
 • Palvelusetelijärjestelmää tulee laajentaa koskemaan myös lapsiperheiden kotipalvelua.
 • Kaikessa lapsia koskevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa on otettava käyttöön lapsivaikutusten arviointi.