Laukkanen: KD:n esittämät taaperobonus ja vauvaraha ovat kannustavaa perhepolitiikkaa

24.11.2018 klo 13:30 Uutiset

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen uskoo, että kannustavalla ja perheiden omia valintoja mahdollistavalla perhepolitiikalla voidaan edistää syntyvyyttä. Viime viikolla julkaistun väestöennusteen mukaan syntyvyys Suomessa on laskenut vielä odotettua reippaammin.

– Päättäjien on kaikin tavoin vaikutettava niihin asioihin, joilla yhteiskunnallisin ratkaisuin voidaan tukea perheen perustamista ja lasten saamista. Kristillisdemokraatit on perhepuolueena esittänyt monia perheiden arkea tukevia ehdotuksia. KD:n esittämät taaperobonus ja vauvaraha ovat kannustavaa perhepolitiikkaa, Laukkanen totesi puolueen Uudenmaan piirin eduskuntavaalistartissa Kauniaisissa.

Kristillisdemokraatit korostava, että perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta ja huomioiden perheiden monenlaiset tarpeet.

– Esimerkiksi päätökset lapsen hoitomuodosta on voitava tehdä kotipöydän ääressä, eikä yhteiskunnan sanelemin kiintiöratkaisuin. Vanhempainrahakausien kiintiöinti kaventaisi valinnanvapautta ja lisäisi tarpeetonta sääntelyä perheille.

– Päinvastoin tarvitaan lisää valinnanvapautta lasten hoitoon. KD on esittänyt Taapero-bonus-mallia, jossa maksettaisiin ansiosidonnaisen jakson jälkeen verotonta hoitorahaa, jonka perhe voisi käyttää joustavasti hoivapalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon, Laukkanen totesi.

Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan korottamalla lapsilisiä, opiskelijaperheiden vuositulorajoja sekä huoltaja- ja lapsivähennyksiä.

– Vaihtoehtobudjettiimme sisältyvä ensimmäisen lapsilisän yhteydessä maksettava tuhannen euron vauvaraha olisi tervetulolahja vauvaperheelle, jossa uuden perheenjäsenen tulo aiheuttaa väistämättä monenlaisia kustannuksia.

Laukkasen mukaan ennätysalhaisen syntyvyyden taustalla on iso kulttuurimurros, eikä ilmiön syitä aivan tarkkaan tunneta.

– Osansa on varmasti naisten koulutusaseman parantumisella, arvojen muutoksella ja monilla sellaisilla tekijöillä, joihin ei voida lainsäädännöllä vaikuttaa. Työurien ja yleisestikin elämän sirpaleisuus luo sellaista epävarmuutta elämään, minkä vuoksi päätöksiä lasten saamiseksi ei ehkä uskalleta tehdä.  Tarvitaan vakaita parisuhteita, luottamusta työhön ja toimeentuloon, ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen.

Antero Laukkanen uskoo, että Kristillisdemokraateilla on Uudellamaalla kevään eduskuntavaaleissa erinomaiset mahdollisuudet saada kaksi kansanedustajapaikkaa.

– Kaikki merkit viittaavat siihen ja vaalityöhön ollaan lähdössä suurella innolla.