KD eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin

30.4.2019 klo 10:43 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä antoi vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin. Vastauksessaan ryhmä toteaa, että KD on valmis keskustelemaan kaikkien puolueiden kanssa ja osallistumaan hallitusyhteistyöhön hallituksessa, jonka ohjelma on yhteensovitettavissa puolueen arvojen ja ohjelmien kanssa.

KD eduskuntaryhmä näkee kuitenkin epätodennäköisenä, että se tukisi hallitusta, joka lähtökohtaisesti heikentää työnteon ja yrittämisen kannattavuutta tai kaventaa perheiden valinnanvapautta lasten hoidon suhteen. Ryhmän mielestä hallituksen, johon KD osallistuisi, pitää myös panostaa vahvasti koulutukseen sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Vanhustenhoidossa hoitajamitoitus pitää määritellä lain tasolla. Korostamme vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisen tärkeyttä.

Kristillisdemokraatit nostaisivat hallitusneuvotteluihin myös vaalilain uudistamisen. Nykyinen vaalijärjestelmä suosii merkittävästi suuria puolueita, niiden saadessa varsinaista kannatustaan suuremman paikkamäärän eduskuntaan.

Liite: Hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymykset eduskuntaryhmille – KD vastaus 30.4.2019

Lisätietoja:
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen, p. 050 511 3065