KD eduskuntaryhmä: Lastenhankinta ei ole ilmastorikos

28.8.2019 klo 11:31 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kokoontui keskiviikkona 28.8 Riihimäellä pitämään eduskuntaryhmän kesäkokousta. Kesäkokouksen yhteydessä ryhmä hyväksyi seuraavat kannanotot:

Kannanotto 1

Lastenhankinta ei ole ilmastorikos

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kantaa erityistä huolta lapsiperheiden tulevaisuudesta ja syntyvyyden laskusta.

Tarvitsemme lapsiystävällistä politiikkaa, jossa lapsivaikutukset ovat yksi keskeinen arviointialue uudistuksia tehtäessä. Perheiden hyvinvointi on keskeinen tekijä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Rinteen hallitusohjelmassa lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamista ei ole huomioitu riittävän vahvasti.

Perheitä pitää tukea kasvatustyössä kuunnellen perheiden toiveita ja tarpeita. Perhevapaiden käytön tulee olla joustavaa ja niissä pitää korostua perheiden valinnanvapaus. Väestöliiton perhebarometri osoittaa, että valinnanvapaus on myös perheiden tahto. Suomalaiset haaveilevat suuremmista perheistä kuin he todellisuudessa saavat. Kuitenkin kuolleisuus on jo parin vuoden ajan ollut syntyvyyttä suurempaa.

Kristillisdemokraatit pitävät erittäin huolestuttavana, että viime aikaisessa keskustelussa lasten hankkimatta jättäminen on rinnastettu ilmastoteoksi. Tällainen rinnastus on täysin ihmisarvon vastaista ja herättää syvää huolta yhteiskuntamme lapsivastaisesta asenteesta.

 

Kannanotto 2:

Hallituksen talouspolitiikka vaarantaa perusturvan toteutumisen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa hallitukselta vastuullista talouspolitiikkaa, jotta myös tulevaisuudessa voidaan kantaa huolta yhteiskunnan heikommista. Ilman kestävää taloutta ei ole yhteiskuntaa, joka pystyy huolehtimaan vanhuksista, sairaista ja lapsista.

Julkisen talouden pitkäjänteistä kehittämistä ei pidä laiminlyödä, sillä kestävyysvajeen korjaaminen, kuten myös suomalaisten ikärakenne ja suhdannemuutokset, vaativat pitkäntähtäimen kestäviä ratkaisuja. Valitettavasti pääministeri Rinteen hallitusohjelma ei rakennu kestävälle talouspohjalle, vaan epärealistisille odotuksille talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Julkisten menojen huonosti kohdennetut pysyvät lisäykset, mittava omaisuuden myynti ja velkaantuminen vaarantavat julkisen talouden tasapainon, ja siten mahdollisuuden pitää huolta heikoimmassa asemassa olevien perusturvasta ja palveluista.

Kannanotto 3:

Hallitus vaikeuttaa työllistämistä leikkaamalla kotitalousvähennystä

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää työllisyyden ja ihmisten arjen sujuvuuden kannalta tärkeänä, että hallitus luopuu suunnitelmistaan leikata kotitalousvähennystä.

Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että valtiontaloudellisista syistä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä alennetaan 2400 eurosta 2250 euroon ja korvausosuutta pienennetään 50:stä 40 prosenttiin. Tällä muutoksella tavoitellaan 95 miljoonan verotulojen lisäystä.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavilla kotitalous- sekä hoiva- ja hoitotöillä on tärkeä merkitys arjessa pärjäämisen kannalta. Vastaavasti kotitalousvähennyksen avulla luodaan työpaikkoja esimerkiksi siivousalan sekä erilaisia korjaustöitä tekeviin yrityksiin. Itsensä työllistävien yritysten merkitys korostuu erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Myös etujärjestöt ovat tuoneet esille huolen työttömyyden lisääntymisestä.

Tavoiteltujen verotulojen ohella hallitus ei ole ilmeisesti arvioinut riittävästi heikennyksestä tulevia muita välittömiä ja välillisiä negatiivisia vaikutuksia.