Terapiatakuulla nopeammin apua mielenterveysongelmiin

29.8.2019 klo 11:18 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee terapiatakuun täytäntöönpanoa. Ryhmä patistaa hallitusta nopeaan toimintaan, jotta etenkin lasten ja nuorten lisääntyviin mielenterveydenongelmiin voidaan vastata mahdollisimman pian niiden ilmaantuessa.

– Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru on julkisuudessa kertonut, että hallitusneuvotteluissa harkittiin terapiatakuun sisällyttämistä hallitusohjelmaan. Harkinnasta huolimatta terapiatakuu jäi kirjaamatta ja mielenterveyspalvelujen hoitotakuuta suunnitellaan vasta osana tulevaisuuden sote-mallia, jonka valmistelu on vasta alkuvaiheessa, harmittelee aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle tehnyt KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah.

Tutkimusten mukaan mielenterveysongelmista kärsii jopa joka neljäs suomalaisnuori. Myös lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut rajusti lähes koko maassa.

– Meidän tulee panostaa huomattavasti enemmän perusterveydenhuollon matalankynnyksen lähipalveluihin. Riittävät koulupsykologi- ja kuraattoriresurssit on turvattava. Palvelujen painopistettä pitää siirtää entistä varhaisempaan avunantoon. Psykoterapiaan tulisi päästä jo perusterveydenhuollon tasolla, mikä helpottaisi hoitoon hakemista sekä lyhentäisi palveluketjuja. Yhteiskunnan on myös huolehdittava siitä, että päteviä terapeutteja on riittävästi, eikä pullonkaulaksi tule lisääntyvä puute näistä ammattilaisista, Essayah muistuttaa.

Terapiatakuun avulla hoitoon hakeutuva pääsisi lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaalisen hoidon piiriin viimeistään kuukauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Takuu parantaisi suomalaisten hyvinvointia lisäämällä hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä toteutuessaan säästäisi pitkällä aikavälillä yhteiskunnan varoja. Mielenterveyden häiriöiden on arvioitu maksavan vuosittain 11 miljardia euroa, kaikkien KD:n kansanedustajien allekirjoittamassa kirjallisessa kysymyksessä muistutetaan.

Terapiatakuun avulla hoitoon hakeutuva pääsisi lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaalisen hoidon piiriin 28 päivän sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. Psykoterapiaan tulisi päästä jo perusterveydenhuollon tasolla, mikä helpottaisi hoitoon hakemista sekä lyhentäisi palveluketjuja.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat uskovat, että hyvin toteutettuna terapiatakuun avulla on mahdollista selkeyttää mielenterveysongelmien hoitoa, ja toteutuessaan se toisi pitkällä aikavälillä yhteiskunnallisia säästöjä. Terapiatakuu hyödyttäisi erityisesti niitä, joilla on elämässään jo muunlaisia haasteita, kuten työttömyyttä.