KD:n puoluehallitus: ”Näpit irti kotihoidontuesta”

26.10.2019 klo 11:28 Uutiset

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ehdotti, että kotihoidontuen yli 3-vuotiaiden sisarkorotuksista luovutaan. Syntyvyyden ollessa syöksykierteessä Vasemmistoliitto rankaisisi monilapsisia perheitä.

Kristillisdemokraattien puoluehallituksen mukaan ehdotus johtaisi valinnanvapauden kaventumiseen ja pakottaisi yli 3-vuotiaat päivähoitoon. Esitys on isku myös haja-asutusalueiden lapsiperheille, joiden kuljetusmatkat kuntakeskukseen ovat pitkät. Kotihoidontuen sisarkorotus on varsin kustannustehokas hoitomuoto yhteiskunnalle ja lisää perheiden valinnanvapautta. Näin ryhmäkoot pysyvät myös kohtuullisena.

Kotihoidontukea voidaan myöntää perheen nuorimmalle alle 3-vuotiaalle lapselle, jota hoidetaan kotona. Lisäksi on mahdollista saada sisarkorotusta, joka on alle 3-vuotiaasta 102,17 euroa/kk ja yli 3-vuotiaasta 65,05 euroa/kk. Kotihoidontuki on hyvin joustava tukimuoto, joka mahdollistaa myös työssäkäynnin samaan aikaan.

Kristillisdemokraatit haluavat säilyttää kotihoidontuen tason. KD:n puoluehallitus esittää kannanotossaan, että lapsen kasvatuksesta voitaisiin palkita lapsia hoitavien vanhempien eläkekertymässä. Niin sanottu huoltajakertymä olisi osa lasta huoltavan vanhemman tai muun huoltajan eläkekertymää.