KD:n puoluevaltuusto vaatii: YK:n pakolaissopimus päivitettävä 2000-luvulle

25.11.2019 klo 10:16 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston kannanotossa vaaditaan, että YK:n pakolaissopimus on.päivitettävä 2000-luvulle.

Nykyinen turvapaikkajärjestelmä perustuu vuonna 1951 laadittuun pakolaissopimukseen. Sopimus on syntynyt toisen maailmansodan jälkeiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen eikä se vastaa enää kaikilta osin 2000-luvun tilannetta. Tästä syystä sopimus tulee päivittää.

Nykyisen järjestelmän puitteissa henkilön on mahdollista hakea turvapaikkaa mistä tahansa maasta. Tämän perusteella esimerkiksi Suomesta on haettu turvapaikkaa jopa 100:sta eri maasta. Tämänhetkinen järjestelmä ruokkii merkittävästi ihmissalakuljetusta ja rikollista toimintaa.

Kannanoton mukaan YK:n pakolaissopimusta tulee muuttaa siten, että jokainen mukana oleva maa on velvollinen ottamaan vastaan omat  kansalaisensa. Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikkaa on haettava ensimmäisestä turvallisesta maasta. Tästä tulee pitää kiinni, eikä automaattisia jakomekanismeja tule ottaa käyttöön.

Kokouksen toinen kannanotto vaatii sananvapauden palauttamista Suomeen. Kannanotossa kysytään, onko Suomesta tullut mielensäpahoittajien luvattu maa.

Sananvapaus on palautettava Suomeen. Onko rakas isänmaamme menossa kohti vaarallista yhden totuuden yhteiskuntaa? Saako Suomessa pahoittaa mielensä vain tietynlaisista asioista? Mikäli nyt nähtävillä oleva kehitys jatkuu, vaarana on, että maahamme syntyy kritiikitön valtiojohtoinen järjestelmä, jossa kansalaisia kohdellaan eriarvoisesti suhteessa sananvapauteen. Huolta herättävät erityisesti viimeaikaiset tapaukset, joissa sananvapauteen on puututtu vähintäänkin kyseenalaisesti ja tarkoitushakuisesti.

Toimiva demokratia edellyttää laajasti turvattua oikeutta toteuttaa sananvapautta ilman pelkoa. Sananvapauden rajoittamisyritykset johtavat itsesensuuriin, joka rampauttaa yhteiskunnallisen keskustelun. Pahimmillaan se voi johtaa yhden aatteen diktatuuriin, kokous muistuttaa.