KD eduskuntaryhmä vaatii väestön laajoja koronatestauksia – myös vasta-ainetestin mahdollisuus tarjottava

28.4.2020 klo 11:15 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmän vaatii, että laaja koronatestaaminen ja suojavälineiden käyttö julkisilla paikoilla on saatava käytäntöön ennen poikkeustilarajoitusten laajempaa höllentämistä. Ryhmä esittää testausstrategiaa, jossa lähdetään vaiheittain toteuttamaan aikuisväestön massatestauksia. Vaikka testituloksissa on epävarmuutta, on laajalla koronatestauksella ollut merkittävä rooli siellä, missä tartuntoja on tehokkaasti pystytty vähentämään. Diagnosoinnin tarkkuutta voidaan lisätä yhdistämällä PCR- ja vasta-ainetestit.

Testaamisen laajentaminen on aloitettava kaikista altistuneista, lieväoireisista, kriittisestä henkilöstöstä, riskiryhmiin kuuluvien kanssa kontaktissa olevista ja riskiryhmiin kuuluvista. Arvioiden mukaan valtaosa koronatartunnoista tulee oireettomilta viruksen kantajilta, minkä vuoksi on tärkeää, että myös oireettomia altistuneita testataan.

Kristillisdemokraatit ovat esittäneet koronalisäbudjettiin hallitusta enemmän lisämäärärahoja testaustoiminnan ja suojavarusteiden osalta sekä liikkuvien testausyksiköiden käyttämistä. Testaus on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Haja-asutusalueilla ihmiset eivät ole hakeutuneet testeihin yhtä herkästi, vaan poteneet enemmän oireitaan kotona. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tulee yhdistää tehokkaasti testaamisen toteuttamiseksi.

Koronatestaukseen pääsyn kynnys on yhä korkealla, sillä testiin pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Tämän vuoksi testeihin hakeutuneita on ollut vähemmän kuin kapasiteettiä niiden toteuttamiseksi. Sairaanhoitajan tai vastaanottoavustajan lupa tulisi riittää nielusta otettavaan PCR-testiin pääsemiseksi. Testaamismahdollisuuksista on myös tiedotettava paremmin.

PCR-testien lisäksi kapasiteetin kasvaessa myös vasta-ainetesteihin tulee matalalla kynnyksellä päästä. Tuolloin voidaan pyrkiä kartoittamaan aiemmin kontakteissa olleita mahdollisia altistuneita. Vasta-ainetestaus tulee toteuttaa alkaen terveydenhuollon henkilöstöstä ja muilta yhteiskunnan kannalta kriittisistä työaloilta.

Epidemian taltuttamiseksi on yleisesti lähikontakteja edelleen vältettävä, hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta on huolehdittava, kädet pidettävä pois kasvoista ja suu-nenäsuojainta käytettävä kun liikkuu paikoissa missä muitakin ihmisiä lähettyvillä.