KD:n eduskuntaryhmä ei hyväksy elpymisrahastoa – EU:n suunnasta tarvitaan kansalaiskeskustelu

11.6.2020 klo 16:35 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on huolestunut koronakriisin varjolla tapahtuvasta kehityksestä, jossa unionia viedään kasvavan yhteisvastuun myötä kohti velka- ja tulonsiirtounionia. Kasvavat EU-vastuut ja niihin liittyvät riskit uhkaavat vaarantaa Suomen valtion kyvyn huolehtia perustuslain mukaisista velvoitteistaan.

Euroopan komission esitykseen 750 miljardin euron suuruisesta elpymisrahastosta yhteisvastuullisine velkoineen sisältyy lukemattomia ongelmia lähtien EU:n perussopimuksista ja Suomen perustuslakivaliokunnan kannoista. Uuden esityksen läpimennessä EU:n ensimmäinen yhteinen velka olisi todellisuutta. Perussopimusten valossa yhteinen velanotto pitäisi olla kielletty, sillä unionin talousarvion pitää olla tasapainossa, eikä se saa rahoittaa toimintaansa velaksi. Sopimusten rikkominen rapauttaa unionin uskottavuutta ja eurooppalaista yhteistyötä pala palalta.

Arvioiden mukaan Suomen EU-vastuut voivat nousta jopa kymmeniin miljardeihin euroihin. Marinin hallituksen päätöksin olemme jo tähän mennessä sitoutuneet yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa antamaan hätäapua 540 miljardia euroa. Vastuumme elpymisrahaston 500 miljardin euron avustusmuotoisesta tuesta olisi yli 8 miljardia euroa ja 250 miljardin euron lainaosuudesta 4 miljardia euroa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että kokonaisarvion puuttuminen kasvavista taloudellista vastuista vaikuttaa siihen, voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä edes pitää perustuslain mukaisina vaarantamatta valtion taloutta ja siten kansalaisten oikeuksia. Budjettisuvereniteettimme kannalta on avain olennaista, että vastuumme ovat tarkkarajaisia ja ennakoitavia.

KD eduskuntaryhmä toteaa kannanotossaan, että esitys elpymisrahastosta viitoittaa tietä hyvin erilaiselle unionille, johon olemme aikoinaan liittyneet. Jos integraatiota jatketaan ilman kansalaisten hyväksyntää, uhkaa se kaikkea sitä eurooppalaisen yhteistyön jatkumoa, josta Suomellekin vientivetoisena maana on ollut hyötyä niin sisämarkkinoiden kuin unionin kauppapolitiikan ansiosta. Nyt jos koskaan on aika käydä perusteellinen keskustelu EU:n ja euroalueen tulevaisuudesta ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä, eikä kiireellä runnoa päätöksiä eteenpäin.

KD eduskuntaryhmä on jättänyt euroaluetta koskevista rahoitusvälineistä eriävät mielipiteet suuressa valiokunnassa, ja ryhmä aikoo myös jättää eriävän kannan EU:n elpymisrahastoon.