KD eduskuntaryhmä vaatii pikaisesti lain selventämistä tyttöjen silpomisesta

16.6.2020 klo 14:48 Uutiset

Suomen ei pidä oikeusvaltiona suvaita yhdenkään tytön tai naisen silpomista millään perusteella. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii, että nykyistä lakia on pikaisesti selkeytettävä.

Suomessa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen katsotaan laissa törkeäksi pahoinpitelyksi. KD eduskuntaryhmä painottaa, että Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin edistämään naisten ja lasten ihmisoikeuksia sekä ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta edelleen maassamme on silpomisen uhreja ja uhreiksi joutuvia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2019 toteuttamassa kouluterveyskyselyssä 80 naista tai tyttöä kertoo, että heidän sukuelimensä on silvottu. Heistä peräti 51 on syntynyt Suomessa, mikä kumoaa aiemman käsityksen siitä, ettei tyttöjen silpomista tehtäisi maassamme syntyneille.

Kysymys silpomisesta suunnattiin lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville. Koska kysely koski vain toisen asteen kahden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, on silvottujen todellinen luku huomattavasti suurempi. THL:n mukaan osa vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii, että ongelman laajuutta on – tuloksia salailematta – selvitettävä kaikin mahdollisin keinoin, myös kouluterveyskyselyin. On käsittämätöntä, ettei THL kertomansa mukaan aio kysyä silpomisesta ensi vuonna teetettävässä kouluterveyskyselyssä.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella tarkoitetaan kaikkia kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla. Toimenpide aiheuttaa monenlaisia niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin terveysongelmia koko elämän ajaksi.

Asiasta tehty kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakivaliokunta antaa siitä mietinnön syyskauden alussa. Kristillisdemokraatteja lakivaliokunnassa edustaa kansanedustaja Antero Laukkanen.