Laukkanen ryhmäpuheessa: Hallituksen pitää suhtautua vakavasti velkaantumiskehitykseen

7.10.2020 klo 11:10 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus suhtautuu vakavasti velkaantumiskehitykseen ja ottaa käyttöön toimivia työllisyyttä edistäviä keinoja välittömästi. Kansanedustaja Antero Laukkanen nosti KD:n ryhmäpuheessa esiin valtiontalouden tämän ja ensi vuoden rajut alijäämät ensi vuoden talousarviosta.

– Edellytämme, että hallitus suhtautuu julkisen talouden ongelmiin samalla vakavuudella, kun se omien sanojensa mukaan suhtautuu epidemian torjumiseen.

Ennätyssuuresta rahanjaosta huolimatta hallitus on poistanut talousarviosta avustuksen vähävaraisille ruoka-apua jakaville yhdistyksille. Tämä siitä huolimatta, että eduskunta viime syksynä edellytti pysyvää määrärahaa ruoka-apuun.

– Jopa pääministerin kotikaupungin Tampereen kaduilla ruokajonot ovat kiemurrelleet ennätyspitkinä. Jostain syystä ruoka-apua jakaville yhdistyksille ei valtion talousarviossa löydy sentin senttiä, Laukkanen totesi.

KD eduskuntaryhmä haluaa budjettikeskustelussa kiinnittää erityistä huomiota vanhustenhoidon tilaan. Vaikka hallitus lisää rahoitusta hoitajamitoituksen toteutukseen on panostukset liian pieniä tarpeeseen nähden. KD myös muuttaisi omaishoitajien tuen verovapaaksi tuloksi.

– Se olisi sellaista veroelvytystä, joka menisi oikeaan kohteeseen ja todelliseen tarpeeseen. Omaishoitajien sijaan hallitus on tukemassa hyvätuloisia työsuhdepolkupyöräilijöitä mittavalla verotuella, Laukkanen perusteli omaishoidon tuen verovapautta.

Ryhmäpuheessaan Laukkanen ihmetteli myös valtiovarainministeri Matti Vanhasen aiempia puheita oppositiopuolueiden epäyhtenäisistä talouslinjauksista ja muistutti keskustaa siitä, että puolueen omat linjaukset ovat hyvin erilaisia muihin hallituspuolueisiin verrattuna.

***

KD eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtion talousarviosta vuodelle 2021
Kansanedustaja Antero Laukkanen 7.10.2020

Arvoisa puhemies,

Koronapandemia ja siitä johtuva talouskriisi on iskenyt kovaa Suomen talouteen. Kuluvan vuoden suunniteltu kahden miljardin euron alijäämä on paisunut vuoden aikana lähes 20 miljardiin. Ensi vuoden talousarvio ei näytä paljon paremmalta, kun alijäämä ylittää 10 miljardin rajan jo tässä vaiheessa. Mitä ensi vuosi tuo tullessaan on vielä hämärän peitossa. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu tähän rajuun velkaantumiskehitykseen huolestuneena. Edellytämme, että hallitus suhtautuu julkisen talouden ongelmiin samalla vakavuudella, kun se omien sanojensa mukaan suhtautuu epidemian torjumiseen.

Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa on selvää, että valtion tulee ottaa taloudellinen isku vastaan. Kunnat, yritykset, järjestöt ja erityisesti toimeentulonsa menettäneet kansalaiset tarvitsevat tukea. Hallitus onkin tämän vuoden aikana jakanut rahaa avokätisesti moniin hyviin tarkoituksiin. Samoin tässä nyt käsittelyssä olevassa talousarviossa on tarpeellisia määrärahoja kuntien tukemiseen ja koronan hoitoon. Veronmaksajien rahoja on kuitenkin käytetty myös huonosti. Yritystukia on valunut yrityksille, jotka eivät tukea olisi tarvinneet, samalla kun toiset ovat jääneet kokonaan ilman. Suojavarusteita on hankittu hätäisesti epämääräisiltä tahoilta. Korona ei voi olla tekosyy sille, että veronmaksajien rahaa käytetään harkitsemattomasti. Toivottavasti virheistä on opittu.

Arvoisa puhemies,

Kaikkeen rahaa ei ole löytynyt. Koronatilanteen myötä vähävaraisten avun tarve on kasvanut. Jopa pääministerin kotikaupungin Tampereen kaduilla ruokajonot ovat kiemurrelleet ennätyspitkinä. Jostain syystä ruoka-apua jakaville yhdistyksille ei valtion talousarviossa löydy sentin senttiä. Tämä siitä huolimatta, että eduskunta viime syksyn budjettimietinnössä selväsanaisesti totesi, että ”jatkossa ruoka-aputoiminnan rahoitus on kuitenkin saatava kestävälle pohjalle siten, ettei se ole eduskunnan vuosittain myöntämän lisärahoituksen varassa.” Arvoisa hallitus, miksi te olette poistaneet ruoka-avun budjetistanne?

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa talousarviokäsittelyn yhteydessä nostaa esille erityisesti vanhustenhoidon tilanteen. Korona-aika on ollut monelle ikäihmisille ja heidän omaiselleen erityisen raskasta aikaa. Vanhusten yksinäisyys on lisääntynyt, kotihoidon työntekijät ovat olleet kovilla ja omaishoitajien jaksaminen koetuksella. Jos hallitus edes puoliksi sillä tarmolla, jolla se tarttuu ilmastonmuutoksen torjumiseen, tarttuisi vanhusten hoivaan, jotka ovat meille tämän nykyisen hyvinvoinnin työllään rakentaneet, niin nämä ongelmat olisivat ratkaistavissa. Valitettavasti näin ei ole tapahtumassa. Hallitus kyllä lisää muutama kymmenen miljoonaa kunnille hoitajamitoituksen toteuttamiseen ja panostaa lähihoitajien koulutukseen. Nämä panostukset eivät ole riittäviä. Hoitajamitoitus ei myöskään ratkaise kaikkia ongelmia. Vanhusten hyvä ja turvallinen hoito vaatii lisää resursseja.

Laitoshoidon lisäksi kotihoidon ongelmiin on tartuttava. Omaishoitajat tarvitsevat niin ikään lisää tukea. KD eduskuntaryhmän mielestä nyt olisi oikea aika muuttaa omaishoidon tuki verovapaaksi. Se olisi sellaista veroelvytystä, joka menisi oikeaan kohteeseen ja todelliseen tarpeeseen. Omaishoitajien sijaan hallitus on tukemassa hyvätuloisia työsuhdepolkupyöräilijöitä mittavalla verotuella.

Arvoisa puhemies,

Valtiovarainministeri Vanhanen arvosteli oppositiopuolueita työllisyysvälikysymyksen jättämisestä ja siitä, että yritämme kaataa hallitusta kriisiaikana. Vanhasen mukaan opposition sisällä on erilaisia näkemyksiä talouden ja työllisyyden hoidosta ja siksi emme voisi esittää välikysymystä hallituksen epäonnistuneesta politiikasta. On aivan totta, että meillä oppositiossa on erilaisia näkemyksiä. Uskallan kuitenkin väittää, että oppositiopuolueiden linjat ovat huomattavasti lähempänä toisiaan kuin hallituspuolueiden. Vai onko Keskusta muuttunut samanlaiseksi työtä ja yrittäjyyttä vieroksuvaksi puolueeksi kuin hallituskumppaninne?

Kaipaamme vanhaan kunnon Keskustaa. Valtionhoitajapuoluetta, jolle valtion talous ei ollut vitsailun ja naureskelun aihe. Vastuullista puoluetta, joka uskoi kohtuulliseen verotukseen ja arvosti työtä ja yrittäjyyttä. Miten sen puolueen saisi takaisin?

Arvoisa puhemies,

Velkaantumiskehitys pitää ottaa tosissaan. Tarvitsemme lääkkeitä kestävyysvajeen hoitoon. Turhat ja vahingolliset hankkeet, kuten oppivelvollisuusiän nosto ja henkilötunnusuudistus, pitää laittaa jäihin. Kovin järkevältä taloudenhoidolta ei myöskään tunnu se, että otetaan EU:lta kolmen miljardin laina kolmen miljardin korolla. Sellaisen lainan olisi saanut muualta halvemmalla.

Talouden tasapainottamiseksi on ensisijaisen tärkeää, että työllisyystoimet alkavat heti, eikä kymmenen vuoden päästä. Auttaaksemme hallitusta tulee Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä syksyn aikana esittämään oman vaihtoehdon talousarviolle ja työllisyystoimille.