Kristillisdemokraatit ja Kansalaispuolue yhteistyöhön kuntavaaleissa

28.10.2020 klo 12:34 Uutiset

Kristillisdemokraatit ja Kansalaispuolue ovat sopineet valtakunnallisella tasolla yhteistyöstä kuntavaaleissa.

– Kansalaispuolueen taustasta tulevat henkilöt ovat tervetulleita hakeutumaan KD:n ehdokaslistoille. Ehdokasasettelusta päättävät Kristillisdemokraattien paikallisosastot ja kaikki ehdokkaat valituksi tullessaan sitoutuvat samoin pelisäännöin toimimaan yhdessä valtuustoryhmässä, kertoo Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

– Uskomme, että tiivistynyt yhteistyö kristillisdemokraattien kanssa mahdollistaa tavoitteidemme ajamisen tehokkaammin. Ehdokkaamme voivat kampanjoida kansalaispuolueen väreissä ja teemoilla tai halutessaan yhdessä kristillisdemokraattien kuntakohtaisissa kampanjoissa. Suomessa on aiemminkin ollut puolueiden yhteisiä listoja ja tämä on uudenaikaista yhteistyötä – tietynlainen ’light-versio’ vaaliliitosta, Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen sanoo.

Puolueiden yhteisessä kuntavaaliehdokkaiden rekryilmoituksessa korostetaan, että aluepolitiikka alkaa kunnista, ja vaaditaan koko Suomen pitämistä mukana.

– Suomen talous velkaantuu historiallisen nopeasti ja Suomi on sitoutumassa EU:n velkavastuisiin perussopimusten ja suomalaisten EU-kansanäänestyksessä antaman mandaatin vastaisesti. Kunnille kaadetaan lisää vastuita, vailla riittävää rahoitusta. Näin ei voi jatkua, Kilpeläinen ja Essayah toteavat.

– Kansalaispuolue korostaa tavoitteissaan, että jokaisella Suomen kansalaisella on sosiaalisesta taustasta tai alueellisesta sijainnista riippumatta oltava tasa-arvoiset lähtökohdat kouluttautua, työllistyä ja elää tasapainoista elämää. Kansalaispuolue vastustaa keskittävää kaupungistamispolitiikkaa, joka on vahingollista sekä pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Puolue haluaa kehittää tasapuolisesti koko Suomea, Kilpeläinen kertoo.

Essayah´n mukaan Kristillisdemokraatit on yhteistyöhaluinen ja -kykyinen puolue, joka pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön tavoitteidensa edistämiseksi.

– Koko maan hyvinvointi ja elävänä pitäminen on KD:lle tärkeä asia, aivan kuten Kansalaispuolueellekin, toteaa Sari Essayah.

Sopimus yhteistyöstä liittyy isompaan kokonaisuuteen liikkuvien, arvokonservatiivisesti ajattelevien äänestäjien tavoittamiseksi.

– Marinin hallituksen tämänhetkinen politiikka ei vastaa muun muassa monien keskustalaisten ja esimerkiksi Pohjanmaan rkp-läisten tuntoihin siitä, miten Suomea pitäisi viedä eteenpäin, pettymystä on paljon. Perussuomalaiset eivät ole kaikille vaihtoehto. Eduskunnan ulkopuolisissa puolueissa, kuten Kansalaispuolueessa ja Sinisissä koetaan KD:n tavoin, että vaalijärjestelmämme on epäreilu pienempiä poliittisia ryhmiä ajatellen ja siksi tarvitaan yhteistyötä ja voimien yhdistämistä samanmielisten ryhmien kesken, Essayah uskoo.