KD puoluehallitus: Emme hyväksy EU-elpymisvälineen omien varojen päätöstä – muuttaa unionia peruuttamattomasti

8.5.2021 klo 11:14 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluehallitus ei hyväksy hallituksen esitystä omien varojen sopimuksen muuttamiseksi. Kristillisdemokraatit on systemaattisesti pitänyt esillä elpymispaketin ongelmakohtia ja tarvetta käydä laajaa kansalaiskeskustelua, koska paketti on muuttamassa unionin luonnetta ja toimintaa merkittävällä tavalla.

EU:n omien varojen päätös ja siihen sisältyvä elpymisväline on sitomassa suomalaiset veronmaksajat vuosikymmeniksi yhteisvastuulliseen velkaan ja korkeampiin jäsenmaksuihin. Lisäksi päätöksessä avataan ovi EU-tason verotukseen, joka ei myöskään olisi tullut kysymykseen kriisiajan ulkopuolella. Valtionvarainvaliokunnan mietinnön ponsilausumilla ei tämän päätöksen ongelmia ratkaista.

Kristillisdemokraatit ei vastusta elvyttämistä itsessään, vaan sitä, että elvyttäminen tapahtuu sitomalla jäsenmaat yhteisvelkaan ja tulonsiirtoihin vastoin EU:n perusperiaatteita ja sitä mandaattia, joka aikoinaan on EU-kansanäänestyksessä annettu.

Kristillisdemokraatit haluaa kunnioittaa EU:n perussopimuksia ja pitää kiinni yhdessä sovitusta. Toistuvat ”luovat ratkaisut” perussopimusten rajamailla uhkaavat eurooppalaista yhteistyötä ja syövät unionin legitimiteetin kansalaisten silmissä. Tuoreen EU:n selvityksen mukaan kuusi kymmenestä suomalaisesta katsoo, että unioni kehittyy väärään suuntaan.

Kristillisdemokraatit muistuttaa Marinin hallituksen korostaneen EU:n rahoituskehyksen ja elpymisvälineen valmistelun yhteydessä, että asiassa olisi syytä käydä riittävästi julkista keskustelua niin kotimassa kuin Euroopassa. Näin ei kuitenkaan menetelty, vaan paketista sovittiin nopeassa aikataulussa EU-päämiesten kesken. Lisäksi asiakirjat leimattiin aluksi laajasti vaitiolonalaisiksi, mikä osaltaan esti julkisen keskustelun käymistä.

Lisäksi mediatietojen mukaan valtioneuvoston kanslia on käynyt keskusteluja EU-virkamiehen kanssa omien varojen päätöksen ratifioinnista. Kuitenkin keskusteluun liittyvä muistio on julistettu salaiseksi, vaikka keskustelusta on vuodettu julkisuuteen varoitus paketin kaatamisesta ja siten haluttu vaikuttaa eduskunnan kannanmuodostukseen.

Kristillisdemokraatit on tuonut ensimmäisistä keskusteluista alkaen esille, että EU:n monivuotinen rahoituskehys ja elpymisväline olisi voitu pitää erillään ja avata elpymisväline vain siihen halukkaille maille, esimerkiksi hallitusten välisellä sopimuksella. Jokaisen jäsenmaan tulee vastata omasta taloudestaan ja tehdä tarvittavat rakenteelliset uudistukset. Elpymispaketin kaltaiset välineet vain etäännyttävät maita terveestä taloudenpidosta.