Peter Östman puoluekokouksen avajaisissa: ”Toivon, että KD-perheessä jokaisen mielipidettä kunnioitetaan”

27.8.2021 klo 18:27 Uutiset

Arvoisat puoluekokouksen edustajat ja muut kuulijat!

Olemme kokoontuneet KD:n puoluekokoukseen tietokoneiden ja mobiililaitteiden äärelle. Jo puolitoista vuotta olemme eläneet aikaa, jossa fyysinen yhdessäolo on muuttunut pääosin etäilyksi. Uusilla kokoustamis- ja yhteydenpitotavoilla on ollut niin hyvät kuin huonotkin puolensa. Positiivista on, että olemme pystyneet yli etäisyyksien järjestämään monenlaisia kokouksia, seminaareja ja koulutuksia. Kiitettävän moni on tullut linjoille mukaan. Niin tänäänkin.

Olemme nyt kokoontuneet valitsemaan vastuunkantajia tulevalle kaksivuotiskaudelle ja käymään poliittista keskustelua. Tässä kokouksessa kuuluu kaikua kentän äänet, jotka myös ohjaavat valittavia vastuunkantajia tehtävissään eteenpäin.

Hyvät ystävät,

Kristillisdemokraatteina haluamme olla rakentamassa inhimillistä, oikeudenmukaista, perheystävällistä ja yritteliästä Suomea.

KD on arvopuolue. Tiedämme, että eurooppalaisen hyvinvoinnin taustalla on kristillinen ihmiskuva, ja siitä nousevat arvot ja etiikka. Me kristillisdemokraatit uskomme, että ne ovat paras perusta hyvinvoivalle yhteiskunnalle myös jatkossa. Siksi moniarvoisuuden ja arvojen suhteellisuuden sijaan korostamme näiden kestävien perusarvojen merkitystä. Haluamme, että ahkeruus, välittäminen ja lähimmäisyys ovat yhteiskuntamme voimavara myös tulevaisuudessa. Puolustamme jokaisen oikeutta mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauteen.

KD on keskusta-oikeistolainen puolue. Puolustamme yrittäjiä, yrittämistä, tekemistä. Tuemme kotimaista omistajuutta. Haluamme edistää kannustavaa perusturvaa ja purkaa kannustinloukkuja niin, että joka tilanteessa olisi kannattavampaa tehdä työtä kuin olla tekemättä. Haluamme maltillisesti uudistaa myös työmarkkinoita.

KD on perhepuolue. Me ymmärrämme, miten keskeinen merkitys perheiden hyvin- tai pahoinvoinnilla on koko yhteiskunnalle. Se, miten perheitä perustetaan ja esimerkiksi, miten parisuhteet kestävät, vaikuttaa monille eri yhteiskunnan sektoreille. Olemme vakuuttuneita, että sitoutumista ja vastuuta korostavat arvot antavat vahvan pohjan perhe-elämälle. Mielestämme naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuva avioliitto on paras kasvualusta lapsille.

Hyvät kuulijat,

Suomen Kristillisdemokraatit kuuluu ideologisesti eurooppalaisten keskusta-oikeistolaisten puolueiden EPP-sukuun. Toisen maailmansodan jälkeen, sosialistisen vallankumouksen uhan alla, monissa Euroopan maissa muodostui suuria keskusta-oikeistolaisia koalitioita, joissa yhdistyivät niin kristillisdemokraattiset kuin oikeistokonservatiiviset voimat.

Pohjoismaissa kristillisdemokraattiset puolueet syntyivät pääosin protestina arvoliberalisoitumista vastaan. Ne ovat myös joutuneet elämään arvoprotestin luoman imagon kanssa.

KD-puolue ei ole tyypillinen yleispuolue, sillä kristinuskosta nouseva arvopohja ja perusta poliittisten periaatteiden ja tavoitteiden taustalla toimii kuin magneetin tavoin: toisia se vetää puoleensa, toisia taas työntää poispäin.

Tällaisen puolueen iso haaste yhä vahvemmin sekularisoituvassa ja moniarvoistuvassa yhteiskunnassa on, miten se kykenee yhtä aikaa olemaan uskollinen perusarvoilleen ja säilyttämään perinteiset kannattajansa, mutta samalla tekemään strategisia valintoja, joiden kautta tavoittaa niitä ihmisiä, joilla ei ole samanlaista uskonnollisesta arvoperusta nousevaa motivaatiota.

KD:n kannatus on pitkään ollut hyvinkin tasaista ja vakaata. Neljän vuoden takaisista kuntavaaleista tultiin kannatuksessa 0,5 prosenttiyksikköä alaspäin. Kuntavaltuutettujen paikkamäärä säilyi onneksi lähes ennallaan, ja saimme 311 valtuutettua. Vaaliliittoja oli edelliskertaa selvästi enemmän, ja se osaltaan heikensi kokonaiskannatusta.

Puolueellamme on laajaa luottamusta ja positiivisen imagon omaava puheenjohtaja, joka saa laajat kehut vaalitentistä toiseen. Meillä on ahkeria työntekijöitä ja uskollisia kentän puurtajia. Miksi siis KD:n kannatus laahaa? Uskon, että moni meistä on miettinyt tätä kysymystä.

Jonkun mielestä puolueen politiikassa sitä paljon puhuttua ”suolaa” on liian vähän, toisen mielestä liikaa.  Joku löytää syytä liian vähästä räväkkyydestä, toinen liiasta. Monenmoista syytä ja syyllistä kuulee mainittavan.

Puolueen vaalityötä johtaa ja siitä vastaa koko puheenjohtajisto yhdessä puoluehallituksen kanssa. Me siis olemme vastuussa puoluetason valinnoista, eikä tuota vastuuta ole syytä yrittää vierittää muualle.

Hyvät puolueaktiivit, kd-siskot ja veljet,
meitä on moneksi. Olemme erilaisista taustoista, edustamme eri sukupolvia. Vaikka moni ehkä mielessään kokee edustavansa sitä ”oikeaa näkemystä”, haastan tässä kokouksessa kuuntelemaan tarkalla korvalla etenkin heitä, jotka ovat eri mieltä.

Toivon, että olemme sellainen perhepuolue – KD-perhe -, jossa jokaisen mielipide on arvokas ja sitä kunnioitetaan silloinkin, kun ollaan eri mieltä. Toivon, että kokouksemme ilmapiiri on niin rakkaudellinen, niin että voimme käydä keskustelua avoimesti myös niistä asioista, joista emme ole samaa mieltä. Toivon, että olemme sellainen perhe, josta ei lähdetä ovia paukutellen ulos huonona hetkenä, vaan jossa kipeitäkin aiheita käsitellään kärsivällisesti.

Puoluetyö on kestävyyslaji. Tuloksien ja muutoksen aikaan saaminen vaatii sitoutumista ja sisua. Sitoutumista on tärkeä löytyä niin huonoina kuin hyvinäkin päivinä. Ilman emme pääse eteenpäin. Tarvitsemme paitsi käytännön työtä myös strategista ja taktista ajattelua sekä visioiden kirkastamista.

Mikä on suomalaisen kristillisdemokraattisen puolueen erityinen tehtävä ja markkinarako 2020-luvun poliittisessa kentässä? Millaista toivoa tarjoavaa visiota ja keinoja sen saavuttamiseksi me tarjoamme äänestäjille? Siinä on pohdittavaa niin tähän puoluekokouksiin kuin paikallistasonkin tapaamisiin, ihan meille jokaiselle.

Lopuksi, rakkaat ystävät, haluan puolueen puheenjohtajiston puolesta kiittää teitä jokaista, jotka olette omalla paikallanne kantaneet vastuuta ja toimineet aktiivisina kristillisdemokraatteina piireissä, erityisjärjestöissä ja paikallisosastoissa. Haluan kiittää teitä, jotka olette heittäneet itsenne likoon ehdokkaina, ja teitä, jotka olette rekrytoineet ehdokkaita, pystyttäneet vaalitelttoja, huolehtineet julisteista ja rohkaisseet tuttavianne äänestämään KD:n ehdokkaita. Tahdon kiittää teitä, jotka olette kuluneet neljä vuotta toimineet erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä.

Vielä haluan onnitella ja rohkaista teitä, jotka tulitte nyt sellaisiin valituiksi.

Hyvää puoluekokousta teille kaikille!