KD:n puoluehallitus jengirikollisuudesta: Suomi on Ruotsin tiellä – ottaako hallitus kehityksen tosissaan? 

29.10.2022 klo 16:18 Uutiset

KD:n puoluehallitus vaatii, että jengirikollisuuteen on puututtava ennen kuin tilanne hajoaa käsiin. Erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuodesta 2015 lähtien. Kasvussa ovat olleet perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevat epäilyt sekä törkeät ryöstöt, henkirikokset ja henkirikosten yritykset. Lasten ja nuorten rikollisuuden kasvu viestii lisääntyneestä pahoinvoinnista, jonka juurisyihin on puututtava samalla kun jo kriisiytyneisiin tilanteisiin on tuotava ratkaisuja.

Suomessa alle 15‑vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa ja alle 15‑vuotiaana tehdystä rikoksesta epäiltyä ei saisi pidättää, vangita tai määrätä matkustuskieltoon. Tällä hetkellä lastensuojelussa ei ole riittävästi keinoja puuttua lasten ja nuorten asioihin. Ratkaisuna ei ole rikosoikeudellisen vastuuiän alentaminen. Panostusta tulee sen sijaan lisätä perheiden varhaiseen tukeen ja jalkautuvaan nuorisotyöhön.

KD:n puoluehallitus peräänkuuluttaa selvitystä, miten alaikäisten tekemiin rikoksiin voidaan tehokkaasti puuttua. Myös lainsäädäntömuutosten tarvetta on tarkasteltava jengirikollisuuden torjunnan näkökulmasta. Jengiytymiskehityksessä näkyy maahanmuuttajanuorten suuri osuus. On selvitettävä, mitkä tekijät tähän vaikuttavat ja muokattava maahanmuuttopolitiikkaa sen mukaisesti. Nuoria on ohjattava harrastusten ja mielekkään tekemisen pariin.

Tarvitaan suunnanmuutos syrjäytymisen ja pahoinvoinnin kierteen katkaisemiseksi. Perheet tarvitsevat enemmän tukea vanhemmuuteen. Perhetyö ja lastensuojelu on resursoitava niin, että tuen piiriin päästään ajoissa. Myös kouluissa erityisen tuen ja inkluusion toteutuminen vaativat riittävät resurssit.