Puolueen häirintäyhdyshenkilöiksi nimetty Riitta Kuismanen ja Mikko Rekimies

1.11.2022 klo 11:28 Uutiset

Puolue teki jäsenilleen elokuussa 2022 yhdenvertaisuuskyselyn. Kyselyn vastausten perusteella puoluehallitus päätti, että mahdollisia häirintätilanteita varten puolueella on kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilöiksi valittiin puoluevaltuuston puheenjohtaja, tällä hetkellä Riitta Kuismanen sekä puolueen järjestöpäällikkö, tällä hetkellä Mikko Rekimies. Tehtävä on pysyvä puoluevaltuuston puheenjohtajalla ja toisena henkilönä toimii joko järjestöpäällikkö tai puoluesihteeri, riippuen puoluevaltuuston puheenjohtajan sukupuolesta. Häirintäyhdyshenkilöissä tulee olla molempia sukupuolia.

Kristillisdemokraatit haluaa, että kaikessa toiminnassa on turvallinen ja hyvä ilmapiiri. Tämä saadaan aikaan yhdessä kunnioittamalla jokaisen oikeutta olla oma itsensä ja tulla kunnioitetuksi sellaisena kuin on. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen kristillisdemokraatin tehtävä.

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistelua, asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä.

Voit ilmoittaa kohtaamastasi ja näkemästäsi häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä puhelimitse tai sähköpostilla puolueen häirintäyhdyshenkilöille tai lomakkeella (voi ilmoittaa myös nimettömänä) tai oman KD:n paikallisosaston, piirijärjestön tai erityisjärjestön johtohenkilölle. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilöt ovat tukihenkilöitä, joiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa. Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole viranomaisia eivätkä koskaan ryhdy jatkotoimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä myös, jos kokee, että jotakuta toista kohtaan on käyttäydytty väärin tai jos kohtaat häirintään liittyvän ongelman, jota et itse osaa ratkaista.

Luottamuksellisuuden takaamiseksi häirintäyhdyshenkilöille tulevia tapauksia ei tilastoida. Yhdyshenkilöiden olemassaolo jo itsessään korostaa sitä, että häirintään ja syrjintään suhtaudutaan Kristillisdemokraateissa vakavasti.

Puoluehallitus päätti, että yhdenvertaisuuskysely tehdään vuosittain. Lisäksi puolueen Eettiset ohjeet päivitetään.