KD julkaisi yrittäjyyspaketin: ”Kannattavat ja kasvavat yritykset perusta kestävälle kansantaloudelle”

7.3.2023 klo 13:14 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tarjoaa yrittäjyyspaketissaan lukuisia yrittäjyyteen, työntekoon ja toimeliaisuuteen kannustavia ratkaisuja. KD esittää yrittäjyyden edistämiseksi mm. asteittaista työvoiman saatavuusharkinnan poistamista, avainhenkilölain laajentamista, Viron mallin mukaista yrittäjätilijärjestelmää, kilpailutusten kansallisten kynnysarvojen nostamista, verotuksen kannustavuutta sekä tietullien, ruuhkamaksujen ja muiden liikkumisen hintaa nostavien uudistusten torjumista.

– Taloudellisen kasvun perusta on työ ja yritteliäisyys. Kannattavat ja kasvavat yritykset ovat perusta kestävälle kansantaloudelle ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiselle. Mitä enemmän yritysten ja sitä kautta koko talouden kasvupotentiaalista saadaan irti, sitä vähemmän tulevaisuudessa tarvitaan kipeitä leikkauksia ja veronkorotuksia. Ilman kannattavia yrityksiä ja yritysmyönteistä ilmapiiriä työllisyystavoitteiden saavuttaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen ei ole mahdollista. Nykyreseptillä se ei onnistu. Suhtautuminen ja lainsäädäntö on saatava yritys- ja yrittäjämyönteisemmäksi, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

– Yritysverotuksen tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa: yritysten kokonaisverotusta ei tule nostaa, eikä listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta kiristää. Yritysriski on verotuksessa tunnistettava, jatkaa kansanedustaja Peter Östman.

– Yritystoimintaa ja investointeja Suomeen vaikeuttaa osaavan työvoiman heikko saatavuus monilla aloilla. Lupaukset vihreästä siirtymästä ja miljardien investoinneista toteutuvat vain, jos yrityksillä on Suomessa edellytykset toimia kannattavasti ja pitkäjänteisesti. Suunnanmuutos on välttämätön ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi on tehtävä kaikki voitava, toteaa puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

– Työuria on pidennettävä alusta, lopusta ja keskeltä; työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta on pidettävä kiinni. Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava. Työn ja perheen yhteensovittamista ja työelämän joustavuutta on edelleen parannettava. Kannustinloukkuja on purettava, jotta työnteko on aina kannattavaa, kansanedustaja Sari Tanus toteaa.

Moni aloittava yrittäjä jumiutuu byrokratiaan. Raskas byrokratia ja kirjanpito- sekä muut velvoitteet ovat käytännön esteitä oman osaamisen myymiselle ja pienimuotoiselle yritystoiminnalle. Kristillisdemokraatit ehdottavatkin, että Suomeen rakennetaan Viron mallin mukainen yrittäjätilijärjestelmää, jossa TE-toimiston tarjoama palvelu hoitaa byrokratian ja työpanostaan voi myydä helposti.

Tutustu Kristillisdemokraattien yrittäjyyspakettiin.