KD esittää lukuisia perheiden hyvinvointia ja toimeentuloa vahvistavia ratkaisuja: ”Nykypolitiikalle tarvitaan suunnanmuutos”

28.2.2023 klo 13:05 Uutiset

Kristillisdemokraatit esittää perhepaketissaan lukuisia perheiden hyvinvointia ja toimeentuloa vahvistavia ratkaisuja.
– Suomessa ei tehdä perheitä tukevaa politiikkaa, vaikka tarve on huutava. Useat puheenvuorot ovat jopa lapsi- ja perhevihamielisiä. Kuitenkin huoltosuhde heikkenee heikkenemistään ja lasten ja nuorten pahoinvointi kasvaa. Samalla perheiden huolta lisää arjen kustannukset, sanoo KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.

– On järjetöntä tinkiä lasten ja perheiden tuesta ja koulutuksesta. Hyvinvointimme nojaa siihen, että perheissä voidaan hyvin ja tänne syntyy lapsia. Satunnaiset ulostulot vaalipisteiden keruun toivossa eivät auta perheitä, vaan perheet tarvitsevat johdonmukaisesti tukea, jatkaa Essayah.

– Työelämässä tarvitaan joustoja, jotka mahdollistavat työn tai opiskelun ja perheen yhteensovittamisen. Perhe-etuuksia on kehitettävä kohti vakuutuspohjaista järjestelmää, johon yhteiskunta ja työmarkkinat osallistuvat, jotta kustannukset jakautuvat tasaisemmin. Työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa.

Perhe-etuudet ovat jo pitkään laahanneet perässä. Toimeentuloa vahvistavilla ratkaisuilla voidaan lisätä perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja mahdollistaa lapsihaaveiden toteuttaminen.
– KD esittää ansiotuloverotuksen lapsivähennystä, 1000 euron vaunurahaa ensihankintoihin, lapsilisien nostamista sekä neuvolatoimintaa perhekeskusmallina. Lisäksi esitämme lapsiperheille ajoneuvoveron alennusta. Lapsiperheiden arjessa auto on välttämätön.

Kristillisdemokraattien mielestä on järjetöntä olettaa, etteivät perheet osaisi itse päättää omaan elämäntilanteeseen parasta ratkaisua lasten hoidolle.
– Monet puolueet ovat valmiita leikkaamaan kotihoidontuesta, mutta eivät ole tuomassa mitään korvaavaa tukea perheille. Esimerkiksi SDP on valmis säästämään perheistä ja esittää kotihoidontuen lyhentämistä. Vastaavasti Kokoomus unohtaa perheiden omat toiveet ja lupaa kehittää perhevapaita vain työllisyyden lähtökohdista.

– Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä kehittämällä kotihoidontuen joustavuutta ja ottamalla käyttöön ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen lapsikohtainen hoitoraha tai palveluseteli, jota voi käyttää perheen valitsemaan hoitopalveluun.

Tutustu KD:n perhepakettiin