Essayah: Det är svårt att hitta en väg ut från socialbidragens Bermudatriangel

Enligt Essayah kan aktiveringsmodellen till och med försämra långtidsarbetslösas möjlighet att sysselsättas, då den driver människor till försörjningsstödet.

Det är svårare att sysselsättas från försörjningsstödet än från arbetslöshetsersättningen, då varje intjänad euro dras av från bidraget.

Försörjningsstödet, bostadsbidraget och det förebyggande försörjningsstödet formar en sådan Bermudatriangeln, att folk inte hittar vägen ut, konstaterar Essayah under ett KD-möte i Liperi.

Som en lösning föreslår Sari Essayah en helhetsreform av socialskyddet med utgångpunkt från KD:s egna uppmuntrande basskydds-modell. Modellen uppmärksammar även förändringarna i arbetslivet och stärker socialskyddet för korttidsjobb, ensamföretagare och startande företagare.

Kristdemokraterna stöder inte regeringens aktiveringsmodell, men vill aktivera arbetslösa genom att riva strukturella problem och genom att göra arbete lönsamt.

I dagsläget är det svårt att kombinera arbete med socialskyddet. En arbetslös som gör korta arbetsperioder kan hamna i ekonomiska problem, då stödet kan brytas, om det tar lång tid att få löneintyg, säger Essayah.

I stället för bestraffningar ska man göra det lättare att ta emot arbete, att man inte förlorar utkomstskyddet för arbetslösa eller tvingas vänta på det orimligt länge. Det bästa vore, om systemet  från grunden är sådan, att arbete och socialskydd gåt lätt att kombinera, säger Essayah.